המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לשון ומגדר: הבדלים בין נשים לגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , המכללה האקדמית לחינוך
הבדלי לשון בין גברים לנשים נחקרים במקומות שונים בעולם מזה עשרות שנים, והשאלה המרכזית היא האם הבדל חברתי עשוי לבוא לידי ביטוי גם בהבדל לשוני. גישת החוקרים הייתה בתחילה חברתית-פסיכולוגית והתרכזה ביחסי כוחות בין המינים, אך לאחרונה הועדפה הגישה התרבותית-אנתרופולוגית, הבודקת את ההבדל בין המינים כחלק מהבדלי תרבות. הבדל זה נבדק במודעות המתפרסמות ברחוב החרדי, פרסומות, פשקווילים ועיתונות, המתאפיינות בעברית...

המשך קריאה >>

מחקרי-מדיניות אודות החרדים בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית נתניה  תקציר במסגרת הספרות המחקרית על החרדים בישראל (קפלן, 2003, 2009) אך גם במקום משלו, התעצב תחום מחקר ייחודי, מחקרי מדיניות על החרדים. במאמר זה אעמוד על חשיבות תחום מחקר זה, ייחודו, הנושאים המרכזים בהם הוא עוסק, התימות המרכזיות המאפיינות אותו ותהליך התפתחותו של ידע זה. במאמר זה נבחנות גם הזיקות בין ידע זה לבין המחקר האקדמי "הטהור" אודות חרדים, ובי...

המשך קריאה >>

רטוריקה של אמנות המופע בכנס החזרה בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי וסרצוג-רביד , מאמר , המסלול האקדמי המכללה למנהל, צ'ריקובר מוציאים לאור, גומא ספרי מדע ומחקר
המאמר עוסק בסוד כוחו של הרב אמנון יצחק, מגדולי המחזירים בתשובה הפועלים בשנים האחרונות בקו התפר שבין החברה החילונית לחברה החרדית. המאמר בודק את הכנסים של הרב יצחק כריטואל החוזר על עצמו, סוקר את דרכי ההפקה, השלבים השונים, שימושי השפה והרטוריקה, ומנתח את דרכי השכנוע של הרב באמצעות חקר אמנות המספר העממי וחקר הספרות והתיאטרון ותורת הנאום. כל אלה חוברים אל ה'טרנספורמציה של האני' באמצעות הטקס.

המשך קריאה >>

טיפול באמנות רגיש-תרבות עם מטופלים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
קלאודיה גרייצר , עבודת גמר , המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, שלוחת לסלי
המחקר עוקב אחר מפגש טיפולי באמנות בין מטפל חילוני למטופל חרדי. מטרת המחקר היא לעקוב אחר הדינמיקה ולחולל נסיון לפתח גישה 'רגישת תרבות' ייחודית עם מטופלים חרדים. לצורך כך נערכו ראיונות עומק עם שלושה מטפלים באמנות חילוניים, המעניקים שירות לאוכלוסייה דתית וחרדית, בנסיון לאתר את יתרונותיה וחסרונותיה של האמנות בטיפול באוכלוסייה זו, ואת הדרכים בהן המטופלים יקבלו טיפול משמעותי למרות הפער התרבותי. מסקנת הע...

המשך קריאה >>

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

(מאגר ביבליוגרפי)
רות גומבו ושלום שוורץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק במערכת הערכים של צעירות דתיות וחרדיות, בהשוואה למערכת ערכים של צעירות שאינן מגדירות עצמן כדתיות. בין השאר נבדקו התחומים הבאים: תפיסת החשיבות היחסית של ערכים ספציפיים ושל תחומי ערכים; מבנה יחסי הגומלין בין הערכים; אופן השתלבותם של הערכים האופייניים לחברה החרדית עם מערכת הערכים של החברה המערבית. הנבדקות דירגו שתי רשימות של 18 ערכים על פי סדר חשיבותם, כעקרונות מנחים בחייהן, ולאחר מכן ערכו...

המשך קריאה >>

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

(מאגר ביבליוגרפי)
רות גומבו , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק במערכת הערכים והאמונות של צעירות דתיות וחרדיות הלומדות את מקצועות החינוך, תלמידות 'מכללת ירושלים לבנות' בבית-וגן. כנגדן נבדקה קבוצת ביקורת של צעירות שהגדירו עצמן כחילוניות או מסורתיות, תלמידות המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ובית-הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. הסקר כלל כ-170 תלמידות, באמצעות שאלון שעסק בערכים, בהגדרה דתית, במאפיינים דתיים-התנהגותיים ובמשתני רקע. מממצאי המחקר: הבנות הדתיות-ח...

המשך קריאה >>

הילד החריג במשפחה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב בר-אור , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
מאמר הקורא להקמת מסגרות ייחודיות עבור המתבגר החרדי ה'גבולי' מבחינה התפתחותית. ראשית מציג הכותב את הקשיים המייחדים את הבן החריג החרדי, שאינו מסוגל להשתלב בישיבה רגילה. המאמר מציע מתווה למוסד ייעודי שכזה, מציג את ייעודיו ואת סדר יומו, בכיוון של דמיון לישיבה ככל האפשר. תוכנית הלימודים תותאם ליכולותם ולצרכיהם של המתחנכים, הלימוד יתבסס רק על 'בקיאות' ללא העמקה ועיון, כפי יכולתו של התלמיד לקלוט. העיקר:...

המשך קריאה >>

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

תיקון מידות: מפגש של קבוצת מתבגרות חרדיות הסובלות מאכילה כפייתית והשמנת יתר על הבמה הפסיכודרמטית

(מאגר ביבליוגרפי)
תמי אסף-לשמן , עבודת גמר , המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, שלוחת לסלי
עבודה הבודקת את השפעת הטיפול הפסיכודרמטי על בעיות של השמנת יתר בקרב בנות חרדיות. הפסיכודרמה היא שיטת טיפול השאובה מעולם התיאטרון, ומקובלת כתראפיה עבור בעיות השמנה והפרעות אכילה, והמחקר בודק את המרכיבים הייחודיים לבת החרדית בשדה זה. נבדקו 7 מתבגרות חרדיות בגילאים 18-15, המתגוררות ביישוב חרדי במרכז הארץ וסובלות מהשמנת יתר ומאכילה כפייתית. בנות אלה היו כבר חלק מקבוצת מפגשים קבועה שעסקה בנושא ההשמנה....

המשך קריאה >>

ישראלים בעידן הדיגיטלי 2012

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל דרור וסער גרשון , דוח מחקר , המסלול האקדמי המכללה למנהל
מחקר האינטרנט המקיף ביותר שבוצע בישראל בשנים האחרונות, במטרה לאפיין את הרגלי ייצור ושיתוף התוכן של הישראלים, עד כמה הם משתמשים פעילים, ולא רק צופים סבילים, עד כמה הם עוסקים בכתיבת בלוגים, בשיתוף תמונות, בצפייה והעלאה של סרטוני וידאו ועוד. אמנם רק מיעוט בקרב החרדים מחוברים לאינטרנט (%31) ואולם אלו שהחליטו להתחבר לרשת אינם נמנעים מהשתתפות בפעילויות צפייה וייצור תוכן. כך לדוגמה, כמעט 81% מהחרדים שמחו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע