המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הקהילה לישיבה: שינויים ומגמות שונות במנהיגות הרבנית המזרחית במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , יד יצחק בן-צבי
אחת התמורות המרכזיות במנהיגות הרבנית ביהדות המזרחית בת זמננו, לאחר היציאה הגדולה מארצות המוצא אל יעדים חדשים ובמרכזם מדינת ישראל — היא תופעת ההתחרדות. למגמה חברתית זו הייתה משמעות עמוקה ביחס ל"קהילות הלומדים", שמתוכן צומחת המנהיגות הרבנית המתחרדת ביהדות המזרחית. המאמר עוסק במנהיגות רבנית מזרחית זו, הצומחת בקהילות החרדיות, והמתמודדת בארץ עם מציאות חברתית מורכבת מאוד: מחד גיסא, עולמן של הקהילות המזר...

המשך קריאה >>

גב' נעמי פרל

(כללי)

המשך קריאה >>

על ספרים וחרדים

(שיח חרדים)
וכך הייתי צועדת את הדרך הארוכה במעלה גבעת רמב"ם המיתולוגית, כל יומיים שלושה ומחדשת את מלאי התענוג היומי. ההליכה לספריה והשהייה בה, הייתה חלק  מזמן בילוי מרכזי באותם ימי ילדותי. המרחב הנעים והזמין ענה על צרכיי המועטים והרחיב את אופקיי המתהווים.  שורות של ספרים על מדפי מתכת, חדשים כישנים, עטופים ומגולים, נינוחים בעמידתם. הספרייה העירונית בגבעתיים. כילדה אשר חיפשה את מה שמעבר, הרגע בו הגעתי לגיל בו...

המשך קריאה >>

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
חוקרים רבים מתארים את החרדים כ'תרבות מובלעת'. אך בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית, אם כי עדיין האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות. המאמר בוחן את מפעל ה'החזרה בתשובה', בין היבדלות לבין פתיחות אל המרחב החברתי שמחוץ לחרדיות. הטענה המרכזית: בצד היותה תנועה המתרכזת בתעמולה דתית ואתנית, פעילות ההחזרה בתשובה משמשת אמצעי לעקוף את כלכלת חברת הלומדים, ולפרוץ את מגבלותיה האתניות. הכ...

המשך קריאה >>

סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה : חינוך ופסיכולוגיה, טקסט ופרקטיקה בגני ילדות חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר בוחן את הבניית הסמכות החינוכית בגני ילדות בחברה החרדית, ומבוסס על תצפיות משתתפות ועל ראיונות שנערכו בשני גני ילדות חרדיים בירושלים. הכותבת מנתחת את המפגש המתקיים בגן בין הסמכות הדתית-הלכתית, לבין זו החינוכית-פסיכולוגית. היא מצביעה על האמצעים שבהם מסתייעות גננות חרדיות כדי לבסס את סמכותן מול הרשויות, מול הסמכויות הרבניות הגבריות ומול הילדות בגן. הממצאים מראים כי הילדות מפנימות היטב את תפיסת ה...

המשך קריאה >>

הרב שך: שהמפתח בידו

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הורוביץ , ספר , כתר
ביוגרפיה עיתונאית פוליטית של הרב שך, שנכתבה בנקודת השיא של מנהיגותו בסוף שנות השמונים של המאה ה20. הרב אליעזר מנחם שך, ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שבתקופה ההיא פרש ממנה והקים מפלגה ועיתון משל עצמו. הספר מציג אותו כמחזיק המפתחות הפוליטיים והחברתיים, והפוסק האחרון בעניני ציבור בעולם החרדים והליטאים. לסיקור מיוחד זוכה מלחמתו חסרת הפשרות בגילויי המשיחיות של חב"ד ושל הרבי מלובביץ´ בשנות השמונ...

המשך קריאה >>

לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית? דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
ל"גדול הדור" של הזרם הליטאי יש מעמד נכבד במרקם החברה החרדית, במיוחד בשאלות של מדיניות ושל 'השקפה' (אידאולוגיה). בדור הבא יעמדו לפניו כמה הכרעות חשובות, ובראשן סוגיות שילובם של בני ישיבות בשירות צבאי (או אזרחי חלופי) ושל אברכים בשוק העבודה. ככל שגדל כוחם של החרדים בחברה הישראלית, כך עולה חשיבותן של שאלות אלה - ושל מי שישפיעו על הכרעתן. הרב אלישיב איננו איש של 'השקפה', ועיקר מעייניו נתונים לפסיקת הה...

המשך קריאה >>

זרמים ומנהיגות פוליטית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מחקר העוסק במעורבות המגזר החרדי במשחק הפוליטי הישראלי. מפלגות בעבר ובהווה, מנהיגים רבניים, 'מועצות' גדולי תורה, דמויות פוליטיות בעבר ובהווה, דפוסי הצבעה וגופים פוליטיים שונים. לכל זה מוצעת הקדמה אידיאולוגית עקרונית בדבר הזיקה לרעיון הציוני, הגישות החרדיות השונות בסוגיה זו, והפניות רבות לספרות מחקר.

המשך קריאה >>

"אתנו יותר מתמיד" : הנכחת הרבי מלובביטש בפלג המשיחי של חב"ד. ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק המנתח את משבר המנהיגות בחסידות חב"ד לאחר הסתלקותו של הרבי האחרון. הכותב בוחן כיצד מוסיפה התנועה להתקיים בלי מנהיגה הכריזמטי, אשר עמד בבסיס תפיסת הקיום הפרטית והכלל-יהודית של חסידיו. באלו דרכים אפשר לשמור על דיאלוג עם המנהיג, וכיצד ניתן להנכיח אותו כדי לשמר את הלהט המשיחי האקוטי המלווה את התנועה זה עשרות שנים. אחד הערוצים של שימור זה הוא ערוץ ההתקשרות עם הרבי באמצעות 'איגרות קודש' שכתב בחייו, כ...

המשך קריאה >>

מן העבר הרחוק ועד ההווה : דמויות רבנים בסרטים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
תעשיית הסרטים החרדיים למשפחה החלה לפרוח בסוף שנות התשעים. המאמר סוקר את הדימוי הגברי ואת דימויים של רבנים בתעשייה זו. ניתוח תוכנם וצורתם של הסרטים האלה מאפשר להתחקות על היבטים רבים מגוונים בחברה החרדית, ערכיה, גבולותיה, האתוסים שלה, הנורמות החברתיות, האתגרים והלבטים. בין השאר היחס ל'אחרים', הדיכוטומיה בין 'טובים' ל'רעים', הנושא האלימותי, ובעיקר – הצגת דמויות רבניות מן ההווה ומן העבר. הכותבת מציינת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע