המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מנהיגות נשית בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי

(מאגר ביבליוגרפי)
יזהר אופלטקה ורחל הרץ-לזרוביץ , מאמר , אוניברסיטת חיפה, המרכז למנהל ולהערכה בחינוך
מערכת החינוך בישראל, המורכבת מארבע תת מערכות חינוך (מערכת החינוך הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית) משקפת במידה רבה את הסקטורים החברתיים המרכזיים בחברה הישראלית, השונים זה מזה בהיבטים תרבותיים, חברתיים וחינוכיים. לדעת כותבי המאמר, יש לחלוקה זו השפעה על אופן מנהיגותן של נשים בארגוני חינוך. מטרת המאמר לסקור מספר סוגיות בינלאומיות הקשורות למגדר ולמנהיגות נשית בחינוך, כמחסומים לכניסת נשים לתפקיד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע