המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מיפוי עמותות מזון: היקף ודפוסי פעילות 2004

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר לוינסון , דוח מחקר , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
דוח נתונים משנת 2004 על דפוסי פעילותן של העמותות העוסקות באספקת מזון לנזקקים, פריסתן הגיאוגרפית, היקפי הפעילות, משאביהן וקשייהן. 136 עמותות השיבו לסקר, שכלל את הרקע להקמת העמותה, העומדים בראשה, זיקתה הדתית, תחום פעילותה וקשיים תקציביים. ממצא בולט: 79% מן העמותות הוקמו בידי דתיים וחרדים. הארגונים החרדים הם הוותיקים ביותר וחלקם הוקמו לפני שנת 1989. 18% מן העמותות הוקמו בידי חילוניים, ואף בידי ארגוני...

המשך קריאה >>

הדתיות של המזרחים: ציבור, רבנים ואמונה

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , מאמר , עם עובד
המאמר מבקש להתחקות אחר השינויים במגזר המכונה 'מסורתי', רובו מיוצאי עדות המזרח, אשר עברו תהליך 'התמערבות' רגוע בעת החדשה, בניגוד לקהילות אשכנז. הכותב מציע שורה של הבדלים היסטוריים בין הקהילות, בתוכן העובדה שרבני המזרח, באורח עקבי, לא צללו אל תוך ענייני ציבור ופוליטיקה. המאמר סוקר את הפעילות הדתית, מערך האמונות והריטואלים, המסורת שבעל פה, כמו גם את מאפייני העליה והקליטה של עדות המזרח במדינת ישראל. ב...

המשך קריאה >>

יהודים ישראלים - דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר אריאן , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - מרכז גוטמן לסקרים
ממצאי סקר מקיף שנערך בשנת 2009 בידי מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, עבור קרן אבי חי ישראל, סקר לבחינת דמותה היהודית של החברה הישראלית מן ההיבטים של רמת דתיות, אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת. הדוח מתייחס גם למגמות השינוי הבולטות המסתמנות בשני העשורים האחרונים. מממצאי הדוח: העולים מחבר המדינות נטמעו בחברה הישראלית ואימצו את המנהגים היהודיים ואת המסורת היהודית. בהשוואה ל–1999, בשנת 2009 שי...

המשך קריאה >>

יהודים ישראלים – דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר אריאן ואיילה קיסר-שוגרמן , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה, בית אבי חי
דוח הסוקר את פניה של החברה היהודית הישראלית לקראת סוף העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, הסקר שעליו מבוסס הדוח נעשה ב־2009. הוא סוקר היבטים של אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת ובוחן מגמות של יציבות ושינוי בנושאים אלה, בהשוואה לנתוני סקרים קודמים שנערכו ב־1991 וב־1999. המדגם של 2009 כלל 2,803 יהודים ישראלים. מכל שלושת הסקרים אפשר ללמוד שהיהדות נוכחת בתודעתם של יהודים ישראלים רבים; היא מתבטאת בעיקר בקיו...

המשך קריאה >>

המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה לזר ושלמה קרביץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המחקר מנסה לעמוד על התוכן והמבנה של המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים, באמצעות שילוב גישה פנומנולוגית-איכותנית עם גישה אמפירית-כמותית. תוכני מוטיבציה ראשוניים נאספו מתגובותיהם של 44 משתתפי מחקר לריאיון מובנה למחצה ולשאלון פתוח. מתוך תכנים אלו נבנה מאגר של 111 פריטי מוטיבציה ובוצע ניתוח גורמים על תגובותיהם של 325 משתתפי המחקר לשתי קבוצות של פריטים מקבילים. מבנה הגורמים של שתי קבוצות הפריטים היה ד...

המשך קריאה >>

מודל להסברת אנטגוניסם בינקבוצתי: ניתוח ההתייחסות חילונים, מסורתיים ודתיים כלפי חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי שטרוף , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר מבקש להציג מודל פסיכולוגי-חברתי, שיסביר את תופעת האנטגוניזם הבין-קבוצתי והשפעתו על התנהגות היחיד. המקרה הנחקר הוא אנטגוניזם שחשים חילוניים כלפי דתיים וחרדים כ'קבוצת חוץ'. המחקר נערך בשתי שכונות בירושלים, והקיף 156 נחקרים חילוניים, מסורתיים ודתיים. הנשאלים ענו על שאלון שחובר לצורך המחקר וכלל מדדי זהות, הזדהות, מרחק, קונפליקט, שאלון ערכים, שאלון אנושיות, שלושה מדדי אנטגוניזם והערכת תכונות, תוך...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע