המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף דן , מאמר , עם עובד
מאמר המבקש לערער את המוסכמה כי החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האותנטית, ולהסביר כי אינה אלא פרי מובהק של החלטות מדיניות ותרבותיות של הרוב החילוני במדינת ישראל. הכותב מבקש להציע גישה היסטורית בלבד, ולהמנע מדיון תיאולוגי בדבר תוכנה של היהדות. לדבריו, כל המאפיינים של דת ישראל ההיסטורית אינם נחלתם של החרדים בלבד. במונח 'השתררות' מבקש המאמר להצביע על העובדה כי החברות היהודיות המסורתיות לא הטילו מרות...

המשך קריאה >>

שובה של האמונה התמימה: תפיסת האמונה החרדית וצמיחתה במאה ה-19

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , כתר
הפרק מתאר את דחיקתה של הקבלה והפילוסופיה היהודית משולחן הלימוד הליטאי במהלך המאות התשע עשרה והעשרים, ותחת זאת שובה של 'האמונה התמימה' כקובעת את מסגרות החוויה הדתית ותחומי הלימוד. נציג מרכזי של מגמה זו הוא הרב ישראל מאיר הכהן מראדין (ה'חפץ חיים'), שניווט את דרכה של האורתודוקסיה החרדית במזרח אירופה בראשית המאה העשרים, ופיתח את אידיאל 'היהודי הפשוט' לצד אליטת תלמידי החכמים. הוא לימד לקבל את דברי התור...

המשך קריאה >>

פוליטיקה ומסורת: אגודת ישראל בפולין 1916-1939

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון בקון , ספר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הספר עוסק בתולדותיה של 'אגודת ישראל', הארגון העולמי של החרדים שנוסד בשנת 1912. בין שתי מלחמות העולם הפך הסניף הפולני לגדול ולחשוב שבסניפי התנועה, ובתקופה זו פעלה אגודת ישראל בפולין בזירה הארצית וזכתה למעמד בכיר בין המפלגות היהודיות המובילות. המחקר מראה שהמבנה הארגוני והפעילות הפוליטית של 'אגודת ישראל' דומים בהיבטים רבים לאלה של המפלגות החילוניות. עם זאת, היו מגמות ייחודיות שאפיינו את האידיאולוגיה...

המשך קריאה >>

רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור בן-חיים , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה החוקרת את המשמעויות של התפשטות ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי בישראל, ביחס לעולם הערכים ולדימויים העצמי של נשים אלה מפרספקטיבה השוואתית. סטודנטיות בנות המגזרים: החילוני, הדתי והחרדי, מושוות זו לזו, במטרה לעמוד על המובחנות והדמיון בין נשים המתנסות בהשכלה הגבוהה, החילונית במהותה, עם אתגרי הדת והמסורת. המחקר מנסה להעריך האם תהליך ההשכלה בקרב הנשים החרדיות מלווה בשינויים ערכיים משמעותיים בי...

המשך קריאה >>

פולחן הקדושים בישראל: מסורתיות מול מודרניות

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק בפולחן הקדושים בישראל, תוך גישה שהדבר קשור בטבורו למודרניזציה, וכי גלגוליו העכשוויים מגיבים ברגישות לרוח הזמן החברה הישראלית של מפנה האלף. מקרה המבחן הוא הערצת הצדיקים והקדושים בקרב יוצאי מרוקו בישראל. המאמר סוקר את מסורת הפולחן בתרבות יהודי מרוקו, את השינויים עם המעבר לישראל בשנות החמישים והשישים, ואת התמורות שחלו בתחום זה מאז שנות השבעים של המאה העשרים. המחקר סוקר חמישה 'מסלולי קידוש'...

המשך קריאה >>

יהודים ישראלים - דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר אריאן , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - מרכז גוטמן לסקרים
ממצאי סקר מקיף שנערך בשנת 2009 בידי מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, עבור קרן אבי חי ישראל, סקר לבחינת דמותה היהודית של החברה הישראלית מן ההיבטים של רמת דתיות, אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת. הדוח מתייחס גם למגמות השינוי הבולטות המסתמנות בשני העשורים האחרונים. מממצאי הדוח: העולים מחבר המדינות נטמעו בחברה הישראלית ואימצו את המנהגים היהודיים ואת המסורת היהודית. בהשוואה ל–1999, בשנת 2009 שי...

המשך קריאה >>

דפוסי תעסוקה ופרנסה באוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מקיף ומפורט העוסק בייחודה של הכלכלה החרדית, ובנקודות המוצא החברתיות, האמוניות והכלכליות שלה. הכותבים מציגים אידיאה מול מציאות ב'חברת הלומדים', סוגי התמיכות המיוחדות, וכן את ה'מקצועות האברכיים' שהם סוג של פרנסה מן הצד. כמו כן נסקרת חברת 'בעלי הבתים' על שלל פרנסותיה הייחודיים, ענפי המסחר החרדי, תעסוקת הנשים, 'פרנסת חגים', חדירת המכללות החרדיות ללימודי מקצוע, ועוד.

המשך קריאה >>

חינוך לגיל הרך בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר הסוקר את מסגרות החינוך לגיל הרך בחברה החרדית, החל מן ה'חינוך הביתי' בגילאי 0-3, והמשך בפעוטונים, גנים פרטיים, משפחתונים, גני הילדות, וגני הילדים המכונים כיתות 'מכינה' המתופעלות על ידי ה'חיידרים'. לימודי א-ב, קריאה, שיטות החינוך, 'מסיבת חומש' לבנים, עד סיום הגן והעליה לכתה א.

המשך קריאה >>

חנוכה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון לאפיין את חג החנוכה בחברה החרדית, תוך סקירת השוני בינו לבין הנהוג בחברה הכללית בישראל ומערכות החינוך הלא-חרדיות. מלבד הדלקת הנרות ומנהגי מסורת אחרים, קיימים אצל החרדים מנהגים ייחודיים הנובעים מן התפיסה הרעיונית הייחודית את החג ומשמעויותיו. בנוסף סוקר המאמר את נוהגי המשפחה החרדית, את נוהגי בני הישיבות הליטאיות בחג זה, ולעומתם את החסידים החוגגים את החג בחצרות האדמו"רים.

המשך קריאה >>

תגובה לאסון השואה במסגרת יהודית מסורתית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה אליאך , מאמר , יד ושם
במשך ההיסטוריה, התגובה היהודית לאסונות היתה תמיד בתוך המסגרת הדתית. לא כן בעת החדשה כאשר רוב העם נכנס לתהליך חילון. לאור זאת התמעטו תגובות מסוג זה, והכותבת מעלה לראשונה את תגובתו של הרב יצחק הוטנר, שערך בשנת 1976 כעין ניתוח היסטורי לשואה, מסמך נדיר בחוגי הישיבות דאז. הרב ממקם את השואה בתוך רצף היסטורי מאז חורבן בית שני, והתוכחה שעם ישראל נושא על כתפיו היא חלק בלתי נפרד מהיותו עם הבחירה. הוא אף שול...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע