המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין דתיות, לאום ומשתני רקע נוספים של פרחי הוראה על עמדות כלפי שילוב: השלכות לתכניות הכשרה

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר ושלמה רומי , מאמר , אוניברסיטת חיפה
עמדותיהם של מורים ופרחי הוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וכישוריהם בנושא זה חשובים להצלחתה של מגמת השילוב. במחקר הנוכחי נבדקו עמדותיהם של 1155 פרחי הוראה ב-11 מכללות ומכונים להכשרת מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ונחקרו גורמי רקע הקשורים לעמדות אלה. המתכשרים ענו על שאלון עמדות כלפי שילוב, בפרמטרים שונים. ביחס למתכשרים החרדים נמצא כי נכונותם לשילוב נמוכה יותר באופן כללי, בע...

המשך קריאה >>

לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מזכר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תוכנית הליבה היא המכנה הלימודי המשותף המחייב את כל הלומדים במערכת החינוך הישראלית, ונכללות בה תוכניות הלימודים המחייבות, המבוססות על הערכים, התכנים ומיומנויות הלמידה שמערכת החינוך מבקשת להקנות לתלמידיה. היקף תוכנית הליבה, תכניה והערכים שהיא מבקשת להנחיל עומדים בעשור האחרון במרכזו של דיון ציבורי ער בנושאים מהותיים לדמותה של החברה בישראל: רב-תרבותיות, פרטיקולריות ושוויון בחינוך. המסמך מציג את תוכנית...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך בישראל – סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך דוח מקיף על מערכת החינוך, בתוך כך על החינוך החרדי, מאפייניו, החלוקה לזרמים ולאידיאולוגיות, מעמד משפטי, תקציבים ועוד. החל מעמ' 34 פורס המסמך את הנתונים המספריים, ההיבטים המנהליים, צורות הפיקוח ומגמות הגידול בחינוך היסודי והעל-יסודי. מערכת החינוך החרדית מתמודדת עם סוגיות רבות שמעסיקות גם את החינוך הלא-חרדי, דוגמת בינוי כיתות, הסעות, חינוך מיוחד, מעמד המורה ואפליה בקבלת תלמידים. ההתמודדות החרדית...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך במגזר החרדי – תמונת מצב

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, שכותרתו "בעיות בחינוך החרדי: כיתות, הסעות, סייעות, חינוך מיוחד ועוד". המסמך אינו מקיף את כלל הסוגיות הנוגעות לחינוך החרדי. מממצאי המסמך: מוסדות החינוך החרדיים נחלקים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים ולמוסדות פטור. בחינוך היסודי לומדים רוב הבנים בתלמודי תורה (ת"תים), שהם מוסדות פטור, ואילו הבנות לומדות בבתי-ספר יסודיים לבנות, שהם בתי-ספר מוכרים שאינם...

המשך קריאה >>

מתבגרים שנשרו ממערכת החינוך של המגזר החרדי: מיומנויות חיים וצרכים לקראת יציאה לחיים עצמאיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי צברי , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר מתאר את מצבם של צעירים בני 18-25 שנשרו בעבר מסגרות החינוך החרדי, בכל הנוגע למוכנותם וצרכיהם לקראת יציאתם לחיים עצמאיים. כמו כן הוא בוחן קשרים ומרכיבי תמיכה חברתית מצד החברים וההורים למוכנות זו. עקב הקיום בשוליים וחווית ההתנתקות, מתבגרים אלה פגיעים יותר, ומתקשים ברכישת מיומנויות וכישורי חיים. עם זאת, ממצאי המחקר מראים כי צעירים אלו הינם בעלי מיומנות גבוהה ביכולת להסתדר בנושאי פרנסה, בכישורי י...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך החרדי בישראל: תקצוב, פיקוח ובקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
ורדה שיפר , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העוסק בארבע נושאים עיקריים. ראשית הוא בוחן את מוסדות החינוך של האוכלוסייה החרדית ואת הגידול שחל במספר תלמידיה לאורך זמן. שנית, הוא מתחקה אחר מקורות המימון של מערכת החינוך החרדי. שלישית, הוא בודק את הפיקוח והבקרה בחינוך החרדי, ולבסוף, הוא מנתח את הזיקות של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית ואל חוקי החינוך. ממצאי המחקר מראים שהחינוך החרדי נמצא בתהליך התרחבות ופריחה ושמערכת החינוך החרדי לא...

המשך קריאה >>

מערכת-החינוך כתורמת עיקרית להמשכיות ושינוי של היהדות החרדית- הקיצונית שבירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל שנלר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה
מחקר משנות השבעים, אודות הקבוצה הקיצונית המכונה 'העדה החרדית בירושלים' (ובקיצור: 'העדה'), יציבותה, המשכיותה ועקביותה, ובאיזו מדה תורמת לכך מערכת החינוך שלה. המחקר מצא כי למרות ריבוי החידושים והשינויים במחצית השניה של המאה העשרים, אין לומר שה'עדה' שינתה את האידיאולוגיה שלה, היא מנסה עדיין לנהל את אורח חייה בהתאם לעקרונות היסוד שלה, אם כי נאלצה להשלים עם החלשת ביצועם של אחדים מהם כצורך שעה. מערכת הח...

המשך קריאה >>

The Haredi Educational in Israel: Allocation, Regulation, and Control

(מאגר ביבליוגרפי)
Varda Shiffer , ספר , The Floersheimer Institute for Policy Studies
פרסום מחקר מטעם מכון פלורסהיימר הבוחן את אפיונה ומעמדה של מערכת החינוך החרדי בישראל בעשורים האחרונים. במסגרת הבחינה המוצעת נידונה מערכת זו אגב התייחסות לארבעה היבטיה שונים: (1) מאפייניהם של מוסדות החינוך החרדיים לאור הגידול במספר התלמידים הרשומים בהם, (2) מקורות תקצובם של מוסדות אלה, (3) כפיפותם לרגולציה ופיקוח מטעם הגופים הרלוונטיים ו(4) זיקתה של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית, מכאן, ולח...

המשך קריאה >>

Educational Psychologists in the Arab and Haredi Sectors of Jerusalem : : Implications of Construction of Self and Other for Psychological Practice

(מאגר ביבליוגרפי)
Krista Eliot , עבודת גמר , University of California, San Diego
עבודת גמר המבקשת להתחקות אחר המתחים העולים במסגרת פועלם של פסיכולוגים חינוכיים במערכות החינוך של המגזר החרדי, מחד, ושל המגזר הערבי, מאידך, באזור ירושלים. מתחים אלה, הנובעים בין היתר בעקבות חשדנותם הרבה של המגזרים השמרניים כלפי מקורות טיפוליים המזוהים עם תבניות תרבותיות מודרניות-חילוניות, נבחנים לאור ראיונות שנערכו עם שנים-עשר פסיכולוגים חינוכיים שנחשפו למורכבותן של מערכות החינוך החרדית והערבית. מח...

המשך קריאה >>

Executive Summary Employment for Haredim in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Sharon Ouziely וShimon Ifrach , תקציר מחקר , Milken Institute
תקציר מחקר מטעם מכון מילקן המשקף את מצבה הכלכלי של החברה החרדית, כמו גם את השלכותיו על הכלכלה הישראלית. ניתוח ההשתתפות בשוק העבודה מצביע על שיעור אבטלה גבוה במיוחד (70%) בקרב גברים חרדיים, שיעור אותו מייחסהמחקר לאג'נדה שהונחלה מטעם ההנהגה הרבנית-חרדית ושמימושה התאפשר הודות לפועלן של המפלגות החרדיות החל משנת 1977. זאת ועוד, לימודם המתמשך של בני המגזר החרדי במסגרות תורניות, תופעה אותה עודד בעקיפין ח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע