המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מזכר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תוכנית הליבה היא המכנה הלימודי המשותף המחייב את כל הלומדים במערכת החינוך הישראלית, ונכללות בה תוכניות הלימודים המחייבות, המבוססות על הערכים, התכנים ומיומנויות הלמידה שמערכת החינוך מבקשת להקנות לתלמידיה. היקף תוכנית הליבה, תכניה והערכים שהיא מבקשת להנחיל עומדים בעשור האחרון במרכזו של דיון ציבורי ער בנושאים מהותיים לדמותה של החברה בישראל: רב-תרבותיות, פרטיקולריות ושוויון בחינוך. המסמך מציג את תוכנית...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך במגזר החרדי – תמונת מצב

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, שכותרתו "בעיות בחינוך החרדי: כיתות, הסעות, סייעות, חינוך מיוחד ועוד". המסמך אינו מקיף את כלל הסוגיות הנוגעות לחינוך החרדי. מממצאי המסמך: מוסדות החינוך החרדיים נחלקים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים ולמוסדות פטור. בחינוך היסודי לומדים רוב הבנים בתלמודי תורה (ת"תים), שהם מוסדות פטור, ואילו הבנות לומדות בבתי-ספר יסודיים לבנות, שהם בתי-ספר מוכרים שאינם...

המשך קריאה >>

מתבגרים שנשרו ממערכת החינוך של המגזר החרדי: מיומנויות חיים וצרכים לקראת יציאה לחיים עצמאיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי צברי , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר מתאר את מצבם של צעירים בני 18-25 שנשרו בעבר מסגרות החינוך החרדי, בכל הנוגע למוכנותם וצרכיהם לקראת יציאתם לחיים עצמאיים. כמו כן הוא בוחן קשרים ומרכיבי תמיכה חברתית מצד החברים וההורים למוכנות זו. עקב הקיום בשוליים וחווית ההתנתקות, מתבגרים אלה פגיעים יותר, ומתקשים ברכישת מיומנויות וכישורי חיים. עם זאת, ממצאי המחקר מראים כי צעירים אלו הינם בעלי מיומנות גבוהה ביכולת להסתדר בנושאי פרנסה, בכישורי י...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך החרדי בישראל: תקצוב, פיקוח ובקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
ורדה שיפר , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העוסק בארבע נושאים עיקריים. ראשית הוא בוחן את מוסדות החינוך של האוכלוסייה החרדית ואת הגידול שחל במספר תלמידיה לאורך זמן. שנית, הוא מתחקה אחר מקורות המימון של מערכת החינוך החרדי. שלישית, הוא בודק את הפיקוח והבקרה בחינוך החרדי, ולבסוף, הוא מנתח את הזיקות של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית ואל חוקי החינוך. ממצאי המחקר מראים שהחינוך החרדי נמצא בתהליך התרחבות ופריחה ושמערכת החינוך החרדי לא...

המשך קריאה >>

The Haredi Educational in Israel: Allocation, Regulation, and Control

(מאגר ביבליוגרפי)
Varda Shiffer , ספר , The Floersheimer Institute for Policy Studies
פרסום מחקר מטעם מכון פלורסהיימר הבוחן את אפיונה ומעמדה של מערכת החינוך החרדי בישראל בעשורים האחרונים. במסגרת הבחינה המוצעת נידונה מערכת זו אגב התייחסות לארבעה היבטיה שונים: (1) מאפייניהם של מוסדות החינוך החרדיים לאור הגידול במספר התלמידים הרשומים בהם, (2) מקורות תקצובם של מוסדות אלה, (3) כפיפותם לרגולציה ופיקוח מטעם הגופים הרלוונטיים ו(4) זיקתה של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית, מכאן, ולח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע