המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

נשים בעיתונות החרדית – בין מחויבות כלפי שמירת מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר בליץ , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן
מחקר איכותני וכמותני, הבודק את מאפייניהן של העיתונאיות החרדיות הכותבות בעיתונים החרדיים השונים. את גישתן כלפי המקצוע, מבחינת היציאה לעבודה מחוץ לבית ומבחינת הכתיבה העיתונאית, וכן את עמדתן לגבי הקונפליקט שבין דרישות המקצוע לבין דרישות ההלכה. כמו כן מנסה המחקר לבדוק את מאפייניהם של העיתונים המעסיקים נשים כעיתונאיות, על פי פילוח של זרמים וחצרות, ואת ההבדלים בקרב העיתונאיות לגבי תפיסת השוויון בין נשים...

המשך קריאה >>

השפעת הדת היהודית על עמדות כלפי דמוקרטיה נתונים אמפיריים והיבטים תיאורטיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נחשון פרז , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר עוסק בהשפעת רמת שמירת מצוות ואמונה בדת היהודית האורתודוקסית, על עמדות כלפי דמוקרטיה. נבדקו 1,053 נשים וגברים יהודים שהשתתפו בסקרי דעת קהל בשנים 1969-1999, במחקרי הבחירות של משרד אריאן-שמיר. מממצאי המחקר: כלל הנתונים מורה כי תרבות פוליטית דמוקרטית אינה נפוצה בחברה היהודית הישראלית על כל רבדיה. אחוז התמיכה בערכים דמוקרטיים נמוכים בצורה משמעותית בקרב הציבור הדתי והחרדי, וקיים יחס שלילי בין רמת...

המשך קריאה >>

זיכוי הרבים: ההיגיון הקפיטליסטי בתנועת תחייה דתית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף שרעבי , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
המאמר מבקש להציג את המונח “זיכוי הרבים” ולהראות שהוא עומד בבסיס יזמות התשובה התוססת בתנועת התשובה בישראל. 'זיכוי הרבים' מתופעל באמצעות מעגלי תשובה, כך שהחוזר בתשובה לוקח חלק בפרקטיקת ההחזרה בתשובה אף לפני שהחל לקיים מצוות בהקפדה. המאמר מראה כיצד רציונליות חישובית, שנחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של המודרניות, באה לידי ביטוי בתנועת התשובה, כאשר חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה כאחד מתייחסים למצוות, במפו...

המשך קריאה >>

Exile in the Holy Land: The Dilemma of Haredi Jewry.

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviezer Ravitzky , פרק , University of Chicago Press
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של היהדות החרדית למפעל הציוני, מכאן, ולישות המדינית בישראל, מכאן. בחינה זו, המושתתת על תפיסותיה התיאולוגיות של ההגות החרדית, מבקשת להבחין בין הצגתה של הציונות כערך בפני עצמו לעומת הצגתה כערך אינסטרומנטלי שערכו נקבע בהתאם לשימוש הערכי שנעשה בו. בחינה מעמיקה יותר של התנועות הציוניות השונות מעלה כי אלו הובחנו האחת מרעותה בהתאם למשמעות האסכטולוגית אותה העניקו למפעל הציוני. ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע