המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
סקירה על מצב המצוקה שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל, במיוחד סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית זו. המסמך מעלה שורה של חסמים השקפתיים ומבניים בחברה החרדית, המקשים על המעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות אך ורק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה. זאת באמצעות ניתוח החששות והציפיות המלוות את תהליך המעבר למעגל העבודה. עוד עוסק המחקר בתופעת ההימנעות של המנהיגות הרוחנית מקידום התעסוקה של החרדים,...

המשך קריאה >>

ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדים : הבניה נרטיבית והתערבות נרטיבית רגישת-תרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ואליעזר ויצטום , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
במאמר מתוארים ביטויי מצוקה של מטופלים חרדים המעוצבים כסיפורים דרמטיים. ביטויי המצוקה האישיים של המטופלים, הסובלים מהפרעות נפשיות, שואבים את תכניהם מהסביבה החברתית, מאוצר הסמלים ומסוגי הנרטיב האופייניים לתרבות החרדית. המטופל מעצב את מצוקתו ואת סיפורו במסגרת יחסי גומלין מורכבים שיש לו עם התרבות הקולקטיבית ובהקשרים בין-אישיים וחברתיים ספציפיים. ל'קריאה נכונה' של ביטויי המצוקה ולהבנת תהליכי עיצובם הנר...

המשך קריאה >>

קוגניציות פוסט-טראומטיות וסימפטומים של מצוקה פוסט-טראומטית אצל ניצולי טראומה חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל אררה , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
בשנות האיתיפאדה השניה הפכו פיגועי התופת לחלק משגרת חיי האזרחים בישראל. העבודה מתמקדת בהשפעת השתייכותם הדתית של הנפגעים, על תגובותיהם הקוגנטיביות והרגשיות. העבודה ממוקדת על גבי מחקר שדה שנערך ב'מרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות חרדה בקהילה' של בית החולים הדסה עין כרם. ניתוח הנתונים בוחן את ההבדלים בקוגניציות ובסימפטומים פוסט טראומטיים בין ניצולים מפיגועי תופת המשתייכים לאוכלוסייה החרדית, ובין קבוצת בי...

המשך קריאה >>

הפרעה, סיפור, טיפול: התערבות אסטרטגית נרטיבית רגישת תרבות באוכלוסייה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר ויצטום ויהודה גודמן , פרק , מאגנס
הפרק עוסק בביטויי מצוקה על פי 'פרדיגמה נרטיבית' כפי שעולה מסיפורים והתנהגויות של מטופלי-נפש בחברה החרדית. המטפלים הבחינו במקרים רבים בהם תוכן ביטויי המצוקה עוצב כנרטיב סביב דמויות על-טבעיות, המוכרות לפונים מן המכלול התרבותי והסמלי של התרבות היהודית. המטפלים כותבים מנסיונם שהחברה החרדית אינה הומוגנית, וישנם הבדלים משמעותיים בין פלגים שונים, המתבטאים גם בעיצוב ביטויי המצוקה וגם בהתערבויות הטיפוליות...

המשך קריאה >>

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי פיקאר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר עוסק במניעים של ציבור לא חרדי גדול להצביע בעד תנועת ש"ס בארבע מערכות בחירות שנערכו בשנים 1996-2006 אין בו התייחסות לשכבה החרדית הכוללת את מייסדי ש"ס, את נבחריה וחלק מבוחריה. גם ההגות המניעה את ראשי התנועה אינה נכללת בדיון, כי אם רק המנגנון המתווך שהניע אלפי ישראלים המתפרנסים מעבודתם והמשרתים בצה"ל, להצביע בעד מפלגה הנתפסת למראית עין כמפלגה חרדית. המאמר טוען שש"ס לא סיפקה משאב חומרי, שכן המצו...

המשך קריאה >>

בין ניכור לחיבור: מתבגרים במצבי מצוקה וסיכון בחברה החרדית - מחקר אקולוגי עם היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קלי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר עוסק בתופעת המתבגרים בחברה החרדית אשר נמצאים במצבי מצוקה וסיכון, מתוך ראייה אקולוגית המתייחסת אל זהותם ואל מכלול המעגלים השונים בחייהם. נבדקו 44 מתבגרים, 27 בנים ו-17 בנות, שנשרו מן המסגרות החרדיות והגיעו למצבי מצוקה או סיכון. בין המרואיינים גם 5 הורים, 10 רבנים ועסקנים העובדים עם מתבגרים בסיכון בחברה החרדית ו-8 עובדים סוציאליים העובדים במסגרות המטפלות בנוער חרדי בסיכון. המחקר מבוסס תצפיות פ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע