המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנכ"י

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל ירחי , מאמר , מכון מופ"ת
המאמר מציג מחקר איכותני, שעקב אחר היחס לתנ"ך ולהוראתו דרך איסוף דברי דוברים, שהתפלמסו בחמישה ימי עיון שהתקיימו בירושלים בשנים תשס"א-תשס"ב. הדוברים שהשתתפו בימי העיון הללו באו רובם מהציבור הדתי, ומיעוטם - מהציבור החילוני. במחקר זוהו כ-12 גישות שונות ליחס לתנ"ך ולהוראתו, וגישות אלו הוצבו על רצף אידיאולוגי-דיסציפלינרי. פותחה שיטה לניתוח דברי הדוברים כדי לגלות בדבריהם תכנים אידיאולוגיים, ונבחנו הגישה...

המשך קריאה >>

השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
עיון ברבדים העמוקים של תהליכי ההתבדלות הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ותוצאותיה של התבדלות זו במרחב העירוני. התלות הקיומית של הקהילה החרדית במערכת האינסטרומנטלית של העיר המודרנית, כובלת את המרחב החרדי אל התחום העירוני, אלא שהתפיסה התרבותית-דתית של המרחב היא דינמית. לגבי ארץ-ישראל וירושלים מצויים כללי התנהגות מיוחדים, הנהוגים במקומות אלה - המצוות התלויות בארץ ומנהגים הקשורים בירושלים שלל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע