המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין משאבים אישיותיים וחברתיים לפעילות קהילתית ורווחה אישית בקרב פעילים קהילתיים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה זנבר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות מערך ההתנדבות וארגוני העזרה והסולידריות בחברה החרדית. המחקר בודק את מאפייני הפעילים הקהילתיים החרדים, ואת ייחודים של הפעילים המלווים על ידי העבודה הסוציאלית הקהילתית אל מול אלה שאינם מלווים. כמו כן נבדקו ההבדלים שבין הפעילים מקרב האוכלוסייה החרדית לפעילים מקרב האוכלוסייה הכללית. במחקר נטלו חלק 351 פעילים קהילתיים, חרדים ושאינם חרדים, גברים ונשים. מממצאי המחקר: הפעילים החרדים נמצאו בעלי...

המשך קריאה >>

שביעות רצון מהעבודה ותחושת רווחה בקרב עובדות סוציאליות חרדיות וחילוניות : תרומתם של משאבים אישיים, ארגוניים וקהילתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל גוטשטיין , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר לבחון אלו גורמים תורמים לשביעות הרצון מהעבודה ולתחושת הרווחה של עובדות סוציאליות חרדיות, בהשוואה לאלה החילוניות. במחקר השתתפו 188 עובדות סוציאליות עם ותק של לפחות שנה במקצוע, מהן 102 חרדיות ו-86 חילוניות. הנבדקות מלאו שאלון שכלל נושאים של דמוגרפיה, תמיכת הדרכה, שביעות רצון אקסטרניזית ואינטרינזית, תחושת רווחה והערכה עצמית מקצועית. מממצאי המחקר: שתי הקבוצות דיווחו על רמות גבוהות של שביעות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע