המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שובם של צדוקים

(מאגר ביבליוגרפי)
סטנלי מרון , מאמר , יד טבנקין ויד יערי
מאמר בעקבות התזה של דניאל אלעזר, המבקש להשוות בין כתות בית שני לבין הסקטורים בישראל כיום. לדבריו, הציונים הם כ'צדוקים חדשים' הרואים במדינה מקור לזהותם, מעריצים את המורשת הלאומית ומטפחים את ירושלים כסמל היסטורי של הממלכתיות. החרדים, כיורשי הפרושים, מעמידים את הסמכות הדתית מעל הסמכות המדינית ומשקיעים מאמצים רבים בפיתוח מערכת חינוך להפצת התורה שבכתב ושבעל פה, ואילו הקיבוצים הם כ'איסיים', המבקשים לתת...

המשך קריאה >>

על נשיות, משיחיות ומה שביניהן: נשים חוזרות בתשובה בחסידות חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר עוסק במפגש שבין מסגרת תרבותית חרדית בעלת מאפיינים משיחיים, לבין נשים חוזרות בתשובה. הוא מנסה לעמוד על האופן שבו משפיע גורם המשיחיות של תנועת חב"ד על המוטיבציה של הנשים להצטרף אליה ועל פעילותן במסגרתה. מממצאי המחקר: הפצת המסר המשיחי מקנה להן תחושה של שוויוניות למרות הדרתן מפעילויות דתיות אחרות. פעילות החוזרות בתשובה היא דוגמה לפרדוקס הטמון ביחסה של חסידות חב"ד לנשים בכלל, אשר מצד אחד הן גורם...

המשך קריאה >>

תחילתה של תקופת הנשים: נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ'

(מאגר ביבליוגרפי)
אלדד וייל , מאמר , בית מורשה
מאמר העוסק ברפורמות שחולל הרבי האחרון מחב"ד במעמדה של האשה בחסידות. שלא כתפיסה הישנה, על פיה היו "שליח" ו"אשת השליח", הרבי חידש שהנשים יכולות להיות שלוחות בזכות עצמן. הוא פתח בפניהן את שערי לימוד החסידות, ואף גילה את רצונו שיבוטל איסור 'קול באשה ערוה'. אולי אינו פמיניסט, אך חרף ההסתייגויות, אין ספק שפעל לקדם את הנשיות. המאמר מוכיח כיצד עסק בביטול ההיררכיה של גבר־אישה, חומר־רוח. הוא אמנם שימר את המ...

המשך קריאה >>

היכוני לביאת המשיח-הגבר': נשים חילוניות בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית הירש , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר עוסק בקהילת חב"ד התל אביבית, המשרתת את מטרותיהן של הנשים החילוניות המצטרפות אליה. המאמר בודק כיצד הפרפורמנס הדתי-משיחי של הנשים החילוניות בקהילה תורם לקידום האינטרסים של חב"ד המשיחית. המפגש בין הנשים התל אביביות החילוניות ובין חב"ד הדתית-משיחית אינו יוצר בהכרח התנגשות, ואדרבא, כל צד יוצא נשכר. הקבוצות הדתיות מצטיירות בעיני חילונים כעולם של יציבות משפחתית וחלוקת תפקידים מגדרית ברורה. תשוקתן ש...

המשך קריאה >>

"יחי אדונינו מורנו ובוראנו": האדם האלוהי, מאפייני המשיחיות החב"דית והפולמוס המלווה אותה

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון דהן , מאמר , מכון שלום הרטמן
המאמר מבקש להתמקד בשורשים התאולוגיים והפסיכולוגיים של המשיחיות החב"דית, ובעיקר של סלע המחלוקת העיקרי: ייחוס אלוהות לאדמו"ר האחרון. הדיון נפתח בהנחות התאולוגיות החב"דיות, המכוונות לזהות אל–עולם, המבוטאת באמרה החסידית 'אלעס איז גאט'. בהמשך עוסק המאמר בתורת הנפש החב"דית והטיפולוגיה האנושית של ר' שניאור זלמן מלאדי, ובמאפייני האדם האלוהי, הצדיק, לאור שיטתו המשיחית של רממ"ש. המחקר מאפשר הגדרה מדויקת ומפ...

המשך קריאה >>

היסטוריה וגאולה: ביטויים למשיחיות יהודית אורתודוקסית בתום מלחמת העולם השנייה

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון גרינברג , פרק , יד ושם
הפרק עוסק בתגובות לשואה מצד רבני היהדות החרדית, ובמשמעותן של תגובות אלה. שלוש סוגי פרשנות לשואה הציבו גדולי החרדים: 1. גאולה באמצעות פעולה היסטורית קיבוצית. 2. גאולה ללא פעולה היסטורית. 3. גאולה ופעולה היסטורית, במיוחד על פי תנועת המוסר וחב"ד. לפי התפיסה האחרונה, הקטסטרופה והגאולה קשורות זו לזו על ידי התשובה של מעלה, ועל כן קיימת קריאה ליחיד להרהר בתשובה עליונה זו ולהיענות לה, ועל ידי כך למצוא את...

המשך קריאה >>

הרבי מלך המשיח: שערוריית האדישות והאיום על אמונת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד ברגר , ספר , אורים
ספר המנתח את גבולות האמונה המשיחית של היהדות ותפיסתו של אלוהים, ומעריך את האיום הטמון במשיחיות של חב"ד תוך התרעה על השלכותיה. לדבריו, התפשטותה של תנועת חב"ד המשיחית בכל רחבי תבל והענקת הכרה לדובריה כבעלי סמכות מלאה ביהדות הדתית/חרדית, מכשירות משיחיות שקר במידה שאין לה תקדים בתולדות האומה. מתוך הכירות אישית הוא טוען כי רוב משמעותי של חסידי חב"ד מאמינים במשיחיותו של הרבי האחרון, כולל אנשי חינוך במוס...

המשך קריאה >>

לעשות עוד הרבה מנחם מענדלים': עקרות, הולדה ובריאה בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , מאמר , האוניברסיטה העברית המכון למדעי היהדות
מחקר העוסק בתנועה המשיחית בחב"ד לאחר מותו של הרבי, תוך בדיקת מנגנוני העומק המזינים את התודעה והדמיון הדתי במצבים טרנספורמטיביים. המאמר דן בעובדת עקרותו של הרבי והאם היה זה מתוך כוונות משיחיות, והיחס הדיאלקטי בין עובדה זו לבין היותו מעניק ברכות לפריון. מכאן קצרה היתה הדרך ל'התעברות המונית' של משפחות חסידים משיחיים בעקבות שימוש ב'אגרות קודש', דולר של הרבי או הבטה בתמונתו. המחבר דן בהיבטים פסיכו-דתיי...

המשך קריאה >>

"אתנו יותר מתמיד" : הנכחת הרבי מלובביטש בפלג המשיחי של חב"ד. ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק המנתח את משבר המנהיגות בחסידות חב"ד לאחר הסתלקותו של הרבי האחרון. הכותב בוחן כיצד מוסיפה התנועה להתקיים בלי מנהיגה הכריזמטי, אשר עמד בבסיס תפיסת הקיום הפרטית והכלל-יהודית של חסידיו. באלו דרכים אפשר לשמור על דיאלוג עם המנהיג, וכיצד ניתן להנכיח אותו כדי לשמר את הלהט המשיחי האקוטי המלווה את התנועה זה עשרות שנים. אחד הערוצים של שימור זה הוא ערוץ ההתקשרות עם הרבי באמצעות 'איגרות קודש' שכתב בחייו, כ...

המשך קריאה >>

הישיבות של חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר העוסק בישיבות חב"ד, דרכן הרעיונית, היסטוריה, תפיסות חינוך חסידיות ויישומן בשטח. בין השאר נסקרים: סדרי הלימוד, מעמדו של האדמו"ר, מעמדו של ה'משפיע', ההתוועדויות, חברת התלמידים ה'תמימים', היציאה ל'מבצעים', והמתרחש בתוכן לאחר מות הרבי האחרון.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע