המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
טל כץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת
המחקר מבקש לבחון את דרכי התמודדתן של קהילות דתיות מחמירות עם השימוש בטכנולוגיה בכלל ובמחשב וברשת האינטרנט בפרט, ואת המשמעות שמייחסות קהילות אלה לטכנולוגיית האינטרנט. המחקר התמקד במתח הקיים בין האיסור ההלכתי הכתוב והמוצהר לבין אורחות החיים בפועל. במרכז המחקר: שני מקרי בוחן השוואתיים – הקהילה החרדית מהעיר כרמיאל והקהילה הבפטיסטית הנוצרית מן הכפר ראמה. שתיהן מתאפיינות בגישה דתית דומה, המסתייגת משימוש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע