המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אמהות למען אמהות: תקופה שנייה

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם כרמלי ואיריס רביד-ימין , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
דוח מחקרי מסכם לשלב ב' של תכנית "אמהות למען אמהות" שפעלה בבני ברק בשנים 2001-2003. התוכנית נועדה להתמודד עם קשיי תפקוד כרוניים של אמהות תשושות במשפחות ברוכות ילדים, באמצעות הדרכת אמהות עמיתות ששימשו להן מודל לחיקוי. התוכנית כללה התערבות אישית, קבוצתית וקהילתית, ובתהליך שולבו בני הזוג של האמהות. מממצאי המחקר: רמת תפקוד האם מושפעת לחיוב ולשלילה משורה ארוכה של גורמים הקשורים לאם עצמה (יכולות קוגנטיבי...

המשך קריאה >>

תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר השתנות הקוגניטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה גיטה רוקח , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לבחון את מאפייני האינטראקציה התיווכית האחאית במשפחות חרדיות ברוכות ילדים, בהשוואה לתיווך אחאים במשפחות מעוטות ילדים חרדיות, ומשפחות חילוניות מעוטות ילדים. מטרות נוספות: בדיקת הקשר בין האוריינטציה הדתית והסביבה הביתית ליכולת התיווך האחאי, והקשרם הכולל של מספר ילדים במשפחה ורמת התמיכה של הסביבה הביתית על יכולת ההשתנות הקוגנטיבי של האח הבוגר. מרכיבי האינטראקציה התיווכית מבוססים על תיאוריית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע