המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פרשת עמנואל ובעיות המפגש הבין-תחומי

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם מאוטנר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
המאמר טוען שהמקרה של בג"ץ עמנואל בקיץ 2010 הוא דוגמה טובה לבעיות העשויות להתעורר במפגש שבין מוסד מדינה ליברלי לבין קבוצה תרבותית לא ליברלית. שלוש טענות עיקריות במאמר: 1. המקרה הוכיח את קשייו של בית משפט חילוני להבין את מעמדן של פרקטיקות היומיום של קהילה חרדית. 2. גם כאשר נדרשת פעולת כפייה כנגד אוכלוסיה לא ליברלית, המקרה של עמנואל הדגים את הבעיה של חובותיו המוסריות של בית המשפט כלפי אוכלוסיה זו. 3....

המשך קריאה >>

הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
מאמר בעקבות קלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי, ערב כניסתו לכלא בספטמבר 2000. המאמר מבקש לנתח את תכניה הרטוריים והסמליים, ולהראות כיצד השתמשה ש"ס בהרשעתו של דרעי כדי לאשש את טענתה בדבר הקיפוח והאפליה של המזרחים בישראל, והניסיונות מצד הממסד הישראלי החילוני האשכנזי, לכבות כל שביב של הנהגה מזרחית עצמאית ואפקטיבית. מכאן יוצא הדיון לפונדמנטליזם דתי כשיח פוליטי חלופי, ובמקומה של תרבות הקלטות בשיח זה, זאת לאו...

המשך קריאה >>

הלכה והליך: ניתוח מוסדי של פסיקות בית המשפט העליון ביחס לציבור החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
עמיחי כהן , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
פסיקת בג"ץ עמנואל בענין 'עמותת נוער כהלכה נגד משרד החינוך', עוררה בקיץ 2010 מהומה גדולה בישראל. הכותב מציע לראות את פסיקות בג"ץ בעניינים חרדיים כהליך 'מוסדי', ומעניק לו הסבר אותו הוא מכנה 'הליכי'. המאמר מנתח כמה מפסקי הדין החשובים בעניינים חרדיים, ומתוך כך מסיק כי למרות שפסיקת בג"ץ עמנואל לא קידמה בפועל ערכים ליברליים, ניתן להצדיק אותה בכך שהיא עסקה בשאלות של תקינות ההליך ולאו דווקא בשאלות עקרוניו...

המשך קריאה >>

אני מאשים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים חזן , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
ניתוח קונספטואלי-אנתרופולוגי לקלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי משנת 2000 לאחר הרשעתו. הכותב טוען כי דרעי כמושג, הוא אפשרות נוספת לכינונה של צורה חדשה של זהות מקומית. הדמיון המבני, אם כי בוודאי לא התוכני, בינה לבין האיפכא מסתברא שלה בדמות השיח הציוני – מרתק. הפרטיקולריזם האוניברסלי הוא אבן השתיה של התמטיקה הש"סניקית בקלטת 'אני מאשים', שבוימה והופצה לאחר מתן גזר הדין של בית המשפט המחוזי בעניינו של דרעי...

המשך קריאה >>

קווי המהדרין - מבט אחר

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ווזנר , מאמר , בית מורשה, ירושלים
ההפרדה בין המינים בקווי התחבורה הציבורית עלה לכותרות ולדיון בג"ץ בסוף שנת 2011. קווים אלה מכונים "קווי מהדרין", כינוי המשקף את גישת היוזמים כי הפרדה זו תורמת להידור במצוות הצניעות. המאמר מתמקד בשאלה אם הפרדה כזו היא בגדר הפליה פסולה כלפי הנשים המשתמשות בקווים אלו. הכותבת מבקשת לבדוק מהו המקור לפרקטיקה זו של הפרדה, מהו הרקע ההלכתי והחברתי שלה, מהם יתרונות ההפרדה שאינם קשורים לשאלות ההלכתיות, ומהי ע...

המשך קריאה >>

הפרדה בין המינים בתחבורה ציבורית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון הראל ואהרון שנרך , מאמר , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת גן
מאמר הבוחן את ההיבטים המשפטיים של ההפרדה בין נשים וגברים בקוי ה'מהדרין'. הדיון הוא סביב סעיף החריגה בחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000), לפיו 'אין הפליה בקיומן של מסגרות נפרדות כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי' (סעיף 3 לחוק). בשל העדר תקדימים מפורשים לחריגה זו, על המשפטן להסתמך על שיקולים נורמטיביים מתחום הפילוסופיה הפוליטית. מסקנת הכותבים כי מבחינה משפטית...

המשך קריאה >>

החמיצו את האוטובוס

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , לשכת עורכי הדין בישראל
מאמר בעקבות פסק הדין בעניין קווי ה"מהדרין" (בג"ץ 746/07 רגן ואח' נ' משרד התחבורה ואח', ניתן ביום 5.1.11). הכותב טוען שלפסק הדין הזה פנים רבות ומגוונות. לצד ההכרעה בשאלת המיקרו - הסדרת סוגיית ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית בירושלים - יש בו, ובמהלכים המשפטיים שקדמו לו, שיקוף של יחסי דת ומדינה בישראל בכלל, והממשק העדין והמורכב שהם מקיימים עם המערכת המשפטית. טענה עיקרית: בהכרעה בעניין ההפרדה בין גברי...

המשך קריאה >>

"מרים יד בתורת משה": על פניית החרדים לערכאות משפט אזרחיות חילוניות

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
פרשת עמנואל היתה נקודת שיא בעימות שבין מערכת המשפט הישראלית לבין הציבור החרדי. מאידך היא הוכיחה שוב את היזקקות החרדים לערכאות משפט חילוניות. המאמר סוקר את היחסים הסבוכים שבין החרדים לבין מערכת המשפט, ואת הפער הגדול שבין הרטוריקה לבין המעשה בתחום זה. הוא סוקר את הטיעון הרעיוני, הטיעון המהותי והטיעון המוסדי, ואת הסיבות לתמורה בנושא זה בשנים האחרונות וההצדקה ההולכת וגוברת בקרב החרדים לפנות לערכאות חי...

המשך קריאה >>

החרדים ובית המשפט העליון : שבירת כלים בפרספקטיבה היסטורית

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
מאמר שנכתב בעקבות הפגנת החרדים הגדולה כנגד בית המשפט העליון בשנת 1999, שהיתה ציון דרך בתולדות העימות שבין הממסד לבין החרדים, וחיזוק מאין כמוהו לאתוס ההתבדלות החרדי. הכותב מיצר על המשבר, וטוען כי מסכת היחסים המורכבת בין הציבור החרדי לבין מוסדות המדינה והחברה הכללית נשענה במשך עשרות שנים על איזון עדין ואמביוולנטיות גדולה מכפי שנהוג להעריך. המאמר מנתח לעומק את הפולמוסים ההיסטוריים, הרעיוניים והאקטיבי...

המשך קריאה >>

גיוס בחורי הישיבות : בין דילמת השפיטות לדילמת האזרחות

(מאגר ביבליוגרפי)
דפנה ברק-ארז , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למשפטים
המאמר עוקב אחר ההתדיינות בחובת השירות של בחורי הישיבות, במטרה לבחון באיזה אופן התמודד בית המשפט עם אתגר זה, וכיצד, אם בכלל, השפיעו התמורות שחלו בתחום השפיטות על התפתחותו של הדיון בתפיסת האזרחות. המאמר מתקדם במקביל לאורכם של שני צירים: האחד מתמקד בהיקפן של חובות השירות בצבא מבחינת הזיקה שבין השירות הצבאי לתפיסת האזרחות הנוהגת בישראל, והאחר עוסק בהשלכותיה של פסיקת בג"ץ בנושא על עיצוב גבולותיה של ההת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע