המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השפעת אקלים משפחתי וקוהרנטיות על מידת הקשר בין הורים לבנים/ות בוגרים/בוגרות "חוזרים/ות בתשובה" ואחרים

(מאגר ביבליוגרפי)
פריבורז דרדשטי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לפסיכולוגיה
מחקר השוואתי בין משפחות של חוזרים בתשובה לבין משפחות 'רגילות', בכל הנוגע ליחסי הורים-ילדים, מוצא המשפחה, ועמדות ההורה כלפי התפתחותו של הבן/בת. הנבדקים - 126 זוגות הורים, 76 מתוכם הורים לחוזר בתשובה, ו52 ללא. מן הממצאים: הורים של ח"ב תפסו את הקשר עם הבן כבעייתי יותר, נמצאו הבדלים בתפיסת קשיי ההתפתחות של הבן/בת בשתי הקבוצות. כמו כן האקלים המשפחתי של משפחות ''רגילות' היה טוב יותר מאשר בקרב הורים של ח...

המשך קריאה >>

חוזרים בתשובה ומשפחותיהם: השפעת משתנים אישיותיים, התפתחותיים ומשפחתיים על רמת הקשר בין חוזרים בתשובה מזרמים שונים לבין הוריהם

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאלה טל , עבודת גמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לפסיכולוגיה
אחד המחקרים הראשונים על חוזרים בתשובה והקשר התוך-משפחתי, בקרב מצטרפים לחברה החרדית ולחברה הדתית. לצורך המחקר פותח שאלון מיוחד, שבדק את הרקע לחזרה בתשובה, את התהליך וסיבותיו, רקע התפתחותי, הקשר עם ההורים, וכן שאלון מיוחד בתחום חזרה בתשובה וקשרי נישואין. מממצאי המחקר: גברים חוזרים בתשובה מישיבה חרדית נמצאו נמוכים במדד ההבנה שבמשתנה הקוהרנטיות מאשר נבדקים מישיבות אחרות. הם נמצאו גבוהים ברמת הקשיים הה...

המשך קריאה >>

מתבגרים שנשרו ממערכת החינוך של המגזר החרדי: מיומנויות חיים וצרכים לקראת יציאה לחיים עצמאיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי צברי , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר מתאר את מצבם של צעירים בני 18-25 שנשרו בעבר מסגרות החינוך החרדי, בכל הנוגע למוכנותם וצרכיהם לקראת יציאתם לחיים עצמאיים. כמו כן הוא בוחן קשרים ומרכיבי תמיכה חברתית מצד החברים וההורים למוכנות זו. עקב הקיום בשוליים וחווית ההתנתקות, מתבגרים אלה פגיעים יותר, ומתקשים ברכישת מיומנויות וכישורי חיים. עם זאת, ממצאי המחקר מראים כי צעירים אלו הינם בעלי מיומנות גבוהה ביכולת להסתדר בנושאי פרנסה, בכישורי י...

המשך קריאה >>

בין ניכור לחיבור: מתבגרים במצבי מצוקה וסיכון בחברה החרדית - מחקר אקולוגי עם היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קלי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר עוסק בתופעת המתבגרים בחברה החרדית אשר נמצאים במצבי מצוקה וסיכון, מתוך ראייה אקולוגית המתייחסת אל זהותם ואל מכלול המעגלים השונים בחייהם. נבדקו 44 מתבגרים, 27 בנים ו-17 בנות, שנשרו מן המסגרות החרדיות והגיעו למצבי מצוקה או סיכון. בין המרואיינים גם 5 הורים, 10 רבנים ועסקנים העובדים עם מתבגרים בסיכון בחברה החרדית ו-8 עובדים סוציאליים העובדים במסגרות המטפלות בנוער חרדי בסיכון. המחקר מבוסס תצפיות פ...

המשך קריאה >>

מאפייני סיכון, דת ומגדר בקרב מתבגרים חרדים - מודל אקולוגי

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קלי , מאמר , מכון מופ"ת
מטרת המאמר לפתוח צוהר לעולמם של המתבגרים החרדים הנמצאים במצוקה ובסיכון, תוך כדי עמידה על ההיבטים התרבותיים אשר מייחדים ומבדילים אותם משאר המתבגרים בסיכון בארץ. המאמר פותח בהצגת הגדרות ומאפיינים של נוער במצוקה ובסיכון, בהמשך הוא מתאר את מאפייניה החברתיים והמגדריים של החברה החרדית, ואחר כך סוקר את הידע הקיים על אודות מתבגרים ומתבגרות במצוקה בחברה החרדית. לבסוף נדונות המשמעויות העולות מן המאמר בהקשרי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע