המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

השתקפות תרבויות משנה בקריקטורה הפוליטית בעיתונות העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור אלקלעי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר בוחן את השתקפותן של תרבויות משנה מובחנות באמצעי התקשורת הישראלים, באמצעות מקרה הבוחן של חרדים, ערבים, מתנחלים, ציונות דתית, עולים חדשים ומזרחיים. הנחת היסוד היא שהקריקטורה הפוליטית משפיעה על דעת הקהל, גם אם לא ניתן למדוד את היקפה של השפעה זו. למרות השערות המחקר, הממצאים ביחס לחרדים הפתיעו גם את החוקרת: החרדים הם ה'אחר' האולטימטיבי המשמעותי ביותר בחברה היהודית. על רקע היותם תרבות נגד ועליית כ...

המשך קריאה >>

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחרות ופני השטח

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר מתמקד במפגש שבין הארכיאולוגיה בישראל לבין כל ה"אחרים" של הציונות המביעים כלפיה יחס מסתייג: עולים, חרדים ומתנחלים. טענת המאמר היא; כיון שלכל קבוצה מתוך אלה ישנו יחס משלה כלפי הציונות, מכך נגזר גם יחסה כלפי המחקר הארכיאולוגי והמנדט שלו לברר את העבר ולהציב בו ציוני דרך. אלא שאם בעבר היתה זו 'ארכיאולוגיה לאומית' שפעלה בשירות החזון הציוני כמכוננת זהות באמצעות חשיפת העבר, כיום זהו תחום מחקר הפועל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע