המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חגירת חגורות בטיחות - השוואה בין מגזרים

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי דגני ורינה דגני , מצגת-הרצאה , הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - מכון גיאוקרטוגרפיה
דוח-מצגת טבלאי, הסוקר את אכיפת חגירת חגורת בטיחות במגזרים השונים לשנת 2007 בהשוואה לשנים קודמות. בין עמ' 27-40 נסקר המגזר החרדי. מממצאי המחקר: שיעור החגירה בקרב הנהגים במגזר עומד על 88%. שיעור החגירה במושב הקדמי שליד הנהג עומד על 81%, ואילו שיעורי החגירה במושב האחורי הינם נמוכים ומקיפים 27% בלבד מהמקרים. בהשוואה לשנים 2005-2006, חלה עלייה בשיעור הנהגים החוגרים חגורות בטיחות במגזר החרדי. בהשוואה לש...

המשך קריאה >>

תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נגה גוגנהיים , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר איכותני הבודק את תפיסותיהן של נשים חרדיות בישראל בכל הנוגע לנהיגה ולבטיחות בדרכים. המחקר מבוסס על ראיונות חצי מובנים עם 18 נשים חרדיות בטווחי הגילים 27-63, מתוכן 13 נהגות ו-5 הולכות רגל. מממצאי המחקר: הוצאת רישיון נהיגה בקרב נשים חרדיות תובעת לעתים קרובות מחירים חברתיים כבדים, בשל ההסתייגות הרבנית מן הענין ועמדתם כי הנהיגה סותרת את ערכי הצניעות. הנשים הביעו את הקונפליקט בו הן נתונות באשר לנהי...

המשך קריאה >>

מעורבות ילדים בתאונות דרכים בבני ברק בין השנים 1996-2002

(מאגר ביבליוגרפי)
אור ירוק , דוח מחקר , מתת - מרכז תכנון תחבורה
מסמך של עמותת 'אור ירוק' המרכז ממצאים בדבר מעורבות ילדים בתאונות דרכים בבני ברק. ממצאים עיקריים: בני ברק היא אחת הערים הבטוחות ביותר לילדים. שיעור הילדים הנהרגים בה בתאונות בשנה הוא רק רבע מהממוצע הארצי. שיעור כלל הנפגעים הוא כשליש. עם זאת, יש מגמת גידול בשיעור תאונות הילדים בעיר מ 135 בממוצע לשנה ב 1998-99 ל 175 בממוצע בשנים 2001-02. יש סיכון יתר בולט של בנים לעומת בנות- 63% מהנפגעים הם בנים, לעו...

המשך קריאה >>

התנהגות, דתיות ונהיגה בכבישים: התנהגות נהגים בעיר חרדית ולא חרדית בסמוך לכניסת השבת

(מאגר ביבליוגרפי)
נמרוד משה אבנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מטרת המחקר לבחון את ההשפעות של אלמנטים דתיים ואמונה דתית על התנהגות נהגים בכביש. המחקר נערך בשלושה מועדים שונים, האחד בסמוך לכניסת השבת, השני מיד אחרי כניסת השבת, והשלישי ביום חול, באמצעות תצפיתנים שהועמדו בצמתים מרכזיים בבני ברק וברמת גן. נבדקה התנהגותם של נהגים חרדים הנמצאים בסיטואציה בה נוצר מפגש בין ערכי הדמוקרטיה והחוק לבין מצוות הדת. נמצא קשר חיובי מובהק בין שיעור מבצעי עבירות תנועה לבין כני...

המשך קריאה >>

זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב בקרב האוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה דנון ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
נתוני ההיפגעות מצביעים על מגמה בולטת של היפגעות ילדים כהולכי רגל בערים בהן רוב האוכלוסייה חרדית. כמו כן, סקרי תצפיות לאומיים ומקומיים מצביעים על התנהגות סיכונית בקרב ילדים חרדים הן כהולכי רגל והן כנוסעים ברכב. המחקר נועד לתת בסיס יישומי מתוקף לפעילות התערבות שנועדה לאוכלוסיה החרדית בישראל, ומבוסס על תיאורית ההתנהגות המתוכננת (Theory of Planned Behavior). המטרה: פיתוח מסרים יעילים להתערבות ואסטרטגי...

המשך קריאה >>

משתמשי דרך בציבור החרדי: עמדות, תפיסות והתנהגויות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית טאובמן בן-ארי , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
דוח מחקר במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המתרכז בחברה החרדית, תוך בדיקת מאפייניה היחודיים: מניעים, תחושות, עמדות ודפוסי התנהגות של נהגים חרדיים והולכי רגל, תוך הקרים תרבותיים וחברתיים. המחקר נעשה בשיטות איכותניות וכמותיות, בקרב מרואיינים גברים ונשים, נהגים והולכי רגל, ליטאים, חסידים וספרדים, בקבוצות גיל שונות, וכן עם מובילי דעה בציבור החרדי. מתוך הראיונות עולה כי באופן כללי נהיגה נחשבת ללא רצ...

המשך קריאה >>

Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Noga Guggenheim וOrit Taubman-Ben Ari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מודעותה המוגבלת יחסית של החברה החרדית לנושא הבטיחות בדרכים. חוסר המודעות אותה מפגינה החברה החרדית בנידון מיוחס במסגרת המאמר לשני גורמים מרכזיים: (1) מאפייניה הייחודיים של חברה החרדית המבחינים אותה מזו המודרנית, ו(2) יחסה המסתייג למדי מכלי המדיה השונים המונע ממנה להיחשף בפני תכנים המדגישים את חשיבות הנושא הנידון. בנוסף לכך סבור המאמר כי החרגתו הכמעט מוחלטת של נושא הבטיחות בדרכים מהש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע