המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הנגשת ההכשרה לעבודה סוציאלית למגזר החרדי בישראל - תוכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית להכשרת נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן ואורי אבירם , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
בעשור האחרון חלה בישראל תמורה בהנגשת תוכניות הכשרה לעבודה סוציאלית לנשים ולגברים חרדיים. התוכנית האקדמית הראשונה להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית נפתחה בשנת התשנ"ח (1997/8) באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם המכללה החרדית לבנות 'נוה ירושלים'. המאמר מתאר את המערך החברתי והארגוני, את הקמת התוכנית, את מסגרתה ואת התנהלות המחזור הראשון שלה. הוא מצביע על הגורמים שתמכו ביוזמה לתוכנית ובהצלחתה, חלקם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע