המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
טל כץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת
המחקר מבקש לבחון את דרכי התמודדתן של קהילות דתיות מחמירות עם השימוש בטכנולוגיה בכלל ובמחשב וברשת האינטרנט בפרט, ואת המשמעות שמייחסות קהילות אלה לטכנולוגיית האינטרנט. המחקר התמקד במתח הקיים בין האיסור ההלכתי הכתוב והמוצהר לבין אורחות החיים בפועל. במרכז המחקר: שני מקרי בוחן השוואתיים – הקהילה החרדית מהעיר כרמיאל והקהילה הבפטיסטית הנוצרית מן הכפר ראמה. שתיהן מתאפיינות בגישה דתית דומה, המסתייגת משימוש...

המשך קריאה >>

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן , פרק , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע