המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסה ועמדותיה של החברה החרדית במדינת ישראל כלפי הילד החריג

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק קנדל , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר בוחן את יחס החרדים כלפי הילד החריג, ומביא ממצאים מעניינים בתחום זה, שנלקטו מ-45 משפחות חרדיות המתמודדות עם ילד בעל פיגור שכלי בדרגה בינונית או קשה. המשפחות התבקשו לענות על שאלון בן 43 שאלות שסווגו לקטגוריות שונות. מן הממצאים: 1. כל המשפחות הדתיות סברו שהולדת ילד חריג מקורה בהשגחה הפרטית. 2. כל ההורים סברו שתורת ישראל מקלה עליהם את ההכרעה בפתרון בעיות המתעוררות ביחס לילד. 3. הרב נתפס כבעל היכ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע