המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Social Trajectory of Illness: Autism in the Ultraorthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Shaked , מאמר
המאמר בוחן את התמודדותן של אמהות חרדיות לילדים אוטיסטים עם האתגרים הכרוכים במאפייניה של הקהילה החרדית. לאור ראיונות שנערכו עם 30 אמהות חרדיות מבקש המאמר להתחקות אחר מסלולו החברתי של הילד האוטיסט תוך התמקדות במאמציה של אם הילד להביא להכללתו בתוך המסגרת הקהילתית. העדויות (illness narratives) שעלו מתוך ראיונות אלו משקפות את תפקידה של האם כמתווכת בין מצבו המיוחד של הילד ובין הקהילה, שעה שזו אחראית להת...

המשך קריאה >>

Edgework: Boundary Crossing Among the Hasidim

(מאגר ביבליוגרפי)
Hella Wintson , עבודת גמר , The City University of New York
עבודת גמר הבוחנת סטיות חברתיות ונורמטיביות בחברה החרדית תוך התמקדות במגזר החסידי. בחינת המקרים הנידונים בעבודה מעלה כי סטייתם הנורמטיבית של אינדיבידואלים מקרב החברה החרדית אינה פוגעת בחשיבות אותה הם מייחסים למסגרת הקהילתית וכי חרף סטייתם, הנעשית לרוב בצורה דיסקרטית, שואפים אינדיבידואלים אלו להיכלל בחיי הקהילה החרדית. כחלק מבחינת הנורמות החברתיות המזוהות עם הקהילה החרדית מבקשת מחברת העבודה להתחקות...

המשך קריאה >>

Social Phobia in Utra-Otrhodox Jewish Males: Culture-Bound Syndrome or Virtue?

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וAriel Stravynski , מאמר
מאמר המנתח את מאפייניה של חרדה חברתית (social phobia) ממנה סובלים מטופלים חרדיים. הניתוח המוצע מסתמך על שלשה מקרי בוחן במסגרתם זוהתה החרדה המיוחסת למטופלים אלה עם פעילויות ציבוריות בעלות ערך דתי, אגב הבחנתם לשני מישורים: (1) נטילת חלק בשיח פומבי הדן בתכנים דתיים ו(2) השתתפות בולטת בריטואלים דתיים, דוגמת הובלת התפילה וקריאה בתורה. החרדה ממנה סבלו המטופלים החרדיים הוגדרה על ידם תחת המונח 'אימת הציב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע