המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

נטורי קרתא והפגנות השבת בירושלים ב- 1948-1950: רקע ותהליכים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , יד יצחק בן-צבי
הפגנות השבת בירושלים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל הטביעו את חותמן על היחסים בין החרדים ובין הציבור החילוני, והפכו לאחד הרכיבים החשובים במיתוס המאבק והגבורה של החברה החרדית. המאמר מתאר את הרקע להתפתחות זו, ומנתח את מערכת היחסים הפנימיים בחברה החרדית, שקבעו את דפוסי המאבק ואת עוצמתו. המאמר סוקר את ההיסטוריה של הקמת 'נטורי קרתא' כפלג בתוך החברה החרדית של סוף שנות השלושים, ואת מיקומו הגיאוגרפי של '...

המשך קריאה >>

היהדות החרדית והדתית בירושלים בזמן המצור

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל פרנקל , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
המאמר עוסק בסוגיה היסטורית ממלחמת תש"ח, בדבר האשמותיהם של מפקדי גזרת ירושלים כנגד הציבור החרדי והדתי בעיר, שבשל אזלת ידם ואי התגייסותם נכנעה העיר לירדנים. הכותב חוקר סוגיה זו לאור מקורות בדבר מערך הכוחות הדתיים בירושלים, רשימות המתפקדים והמתגייסים, וניתוח עמדותיהם של הקבוצות החרדיות השונות, ובאמצעות כך מפריך את ההאשמות. המאמר מסיק כי ההיסטוריוגרפיה המעיטה בכוונה תחילה בחלקו של הציבור החרדי במאמץ ה...

המשך קריאה >>

פעילותם של נטורי קרתא נגד הקמת מדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק רונן , מאמר , כיוונים חדשים
החלטת החלוקה של האו"ם ב-29 לנובמבר 1947 העמידה את העדה החרדית בפני בעיה קשה. בדיוני מועצת גדולי התורה נשמעו דעות שונות ומנוגדות בין המחייבים את הקמת המדינה היהודית לבין השוללים. המאמר עוסק בפעילותם של מנהיגי נטורי קרתא, בעיקר עמרם בלוי ואהרון קצנלבויגן, ששללו את קיומה של המדינה, מתוך מקורות משניים: ידיעות מודיעיניות של אנשי ה'הגנה' שעקבו אחרי פעילותם, וכן עיתון 'החומה' הבטאון הרשמי של נטורי קרתא....

המשך קריאה >>

המאבק על השבת

(מאגר ביבליוגרפי)
תום שגב , פרק , הוצאת דומינו
פרק מתוך ספרו של תום שגב '1949' - העוסק בהפגנות החרדים בירושלים כנגד חילולי שבת בראשית שנות החמישים. במוקד המאבק עמדו 'קולנוע עדן', משאיות תנובה שעברו בשכונת גאולה, רחוב יפו ועוד. הפרק סוקר את האירועים לצד המהלכים הפרלמנטריים של אנשי אגודת ישראל, וכנגדם - פעילותם של 'נטורי קרתא' והסכסוכים הפנימיים בין הקבוצות החרדיות בירושלים בנושא זה. כל זה על רקע פרשיות דומות שאירעו עוד קודם להקמת המדינה, עמדותי...

המשך קריאה >>

המקרה המיוחד של האלימות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אהוד שפרינצק , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
פרק מתוך ספר הדן באלימות פוליטית בישראל, וממוקד באלימות החרדית נגד רשויות המדינה הציונית ונציגיהם, שליוותה את המדינה כמעט מאז הקמתה. הפרק סוקר את גישתם של נטורי קרתא, חסידי סאטמר ו'העדה החרדית', שהחליטו לקיים נתק פוליטי ותרבותי ממדינת ישראל הציונית וכל הקשור בה. גם כאשר נחלש כוחו של הגרעין הקשה וחל פילוג בקרב נטורי קרתא, לא ויתרו הפלגים היריבים על המורשת הרדיקלית, ואדרבא, הם נאבקים ביתר שאת ביישות...

המשך קריאה >>

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מגמותיו הדתיות והפוליטיות של עמרם בלוי, מנהיג 'נטורי קרתא', תוך התמקדות בקמפיין הצניעות שהנהיג בין השנים 1938-1974. קמפיין זה, שפעל נגד אירועים מעורבים באמצעות פיקוחה של 'משמרת הצניעות', ביקש להשיג מטרה כפולה: (1) ביסוס המובלעת החרדית שעל צביונה איים באותן השנים אופייה החילוני של ירושלים; (2) ביסוס עמדתה הפוליטית של נטורי קרתא בקרב החברה החרדית. מטרה אחרונה זו קיבלה ביטוי קונקרטי י...

המשך קריאה >>

THE Haredi Response to Religious Zealotry

(מאגר ביבליוגרפי)
Gerald Cromer , מאמר
מאמר הבוחן את יחסה של החברה החרדית כלפי הפלגים הקנאים הממוקמים בתוכה. במסגרת בחינה זו מוצגת עמדתו של החוקר מנחם פרידמן הסבור כי פלגיה המתונים של החברה החרדית נוטים להגן על הקו האלים בו נוקטים פלגים קיצוניים דוגמת אלה המזוהים עם 'העדה החרדית' ו'נטורי קרתא'. עמדה זו שהפכה שלטת בחקר החברה החרדית מתעלמת, לטענת המאמר, ממורכבותה של החברה החרדית, שעה שזו נוטה להסתייג לעתים מפעולותיה האלימות של החרדיות הק...

המשך קריאה >>

The Haredi-Secular Schism: Engaging the Ultra-Orthodox in Israeli Polity and Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kevjn Lim , נייר עמדה(בלוג)
מאמר הבוחן את התגבשות המתחים הפנים ישראליים כתוצאה מיחסי דת ומדינה, מכאן, והיחסים החברתיים במדינת ישראל, מכאן. במסגרת בחינה זו מציע המאמר סקירה מבואית של גישות דתיות שונות כלפי המפעל הציוני: (1) עמדתה של הציונות הדתית המזוהה עם תנועת המזרחי, (2) עמדתה של היהדות החרדית המזוהה עם אגדות ישראל ו(3) עמדתם של פלגים קיצוניים, דוגמת 'נטורי קרתא' ו'סאטמר', השוללת בתוקף הכרה כלשהי במדינת ישראל וסמליה הלאומי...

המשך קריאה >>

Rabbi Amram Blau Founder of the Neturei Karta Movement

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר השופך אור על חייו ופועלו של עמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של תנועת 'נטורי קרטא' בירושלים. במסגרת פעילותו הציבורית בוחן המאמר את הצעדים השונים בהם נקט בלוי על מנת להבטיח את צביונה השמרני והאנטי-ציוני של הקהילה החרדית בישראל, בכלל, ובירושלים, בפרט. שני הצעדים המרכזיים אותם בוחן המאמר מזוהים עם (1) הקמתם של ישובים חקלאיים לטובת היישוב הישן בסביבות ירושלים ועם (2) ייסודה והנהגתה של 'נטורי קרתא'. כמו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע