המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
עדנה לומסקי-פדר ואייל בן ארי , פרק , אוניברסיטת חיפה, פרדס
הפרק מנתח את האופן בו צה"ל מנהל את השונות החברתית והתרבותית בקרב חייליו - כיצד צה"ל מטפל במהגרים, בנשים, בדתיים ובבני מיעוטים. את ניהול השונות בצבא ניתן להבין מתוך שני תהליכים מקבילים: הדיון בדבר תפקידו של צה"ל בהגדרת הלאומיות הישראלית, והלחצים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני. בנוגע לחרדים מגדירים הכותבים ששילובם נעשה 'תוך הדרה'. השיח החברתי באשר לאופן ניהולה של קבוצה זו מתמקד בעלויות הכלכליות ובעול...

המשך קריאה >>

תחושת קוהרנטיות ועמדות של נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הלר , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, התוכנית לניהול וישוב סכסוכים
מחקר שנערך בקרב נשים חרדיות אשר בחרו ללמוד במסגרת אקדמית ייחודית למגזר החרדי. נשים אלה מצויות לראשונה בחייהן במפגש בין תרבותי ראשוני, בו הן נחשפות במסגרת המוסד החרדי לעולם תרבותי 'אחר' ולמפגש אנושי שלא היו מורגלות בו. שאלות המחקר יוצאות מתוך המודל הסלוטוגני אשר מכוון לבחינת התמודדות עם לחץ. המחקר בדק שינויים שהתרחשו ב'תחושת הקוהרנטיות' (ת"ק) ובעמדות במהלך שנת הלימודים של סטודנטיות חרדיות במסגרת אק...

המשך קריאה >>

לחיות ביחד: קונפליקט בין חרדים וחילוניים בשכונה חילונית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי גנן , עבודת מוסמך , אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
מחקר המנתח מקרה בוחן של סכסוך שבין חרדים וחילוניים בשכונת קרית יובל בירושלים, שכונה שעברה שינוי דמוגרפי בראשית המאה העשרים ואחת, כתוצאה מכניסת אוכלוסייה חרדית אל תוך מרחב חילוני ומסורתי. המחקר עוסק בניתוח איכותני של סכסוך זה לאורך זמן, תוך התייחסות להקשרו העירוני והמנהלי הרחב, בהתבסס על ראיונות וחומר כתוב שפרסמו גורמים שונים הקשורים לסכסוך. ממצאי המחקר נוגעים לדימויים הדדיים המתעצמים תוך כדי הסכסו...

המשך קריאה >>

מנהיגות נשית בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי

(מאגר ביבליוגרפי)
יזהר אופלטקה ורחל הרץ-לזרוביץ , מאמר , אוניברסיטת חיפה, המרכז למנהל ולהערכה בחינוך
מערכת החינוך בישראל, המורכבת מארבע תת מערכות חינוך (מערכת החינוך הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית) משקפת במידה רבה את הסקטורים החברתיים המרכזיים בחברה הישראלית, השונים זה מזה בהיבטים תרבותיים, חברתיים וחינוכיים. לדעת כותבי המאמר, יש לחלוקה זו השפעה על אופן מנהיגותן של נשים בארגוני חינוך. מטרת המאמר לסקור מספר סוגיות בינלאומיות הקשורות למגדר ולמנהיגות נשית בחינוך, כמחסומים לכניסת נשים לתפקיד...

המשך קריאה >>

תת-אתניות יהודית בשוק עבודה רב-תרבותי; בחינת עמדות ניהוליות בקרב מעסיקים שאינם מעסיקים חרדים; המקרה של שוק העבודה החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי כהן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לניהול תעשייתי
מחקר המבקש לפתח מודל איכותי-ניהולי שנתמך בממצאים אמפיריים חדשים, קרי 'עמדות מעסיקים', שאינם מעסיקים חרדים. המחקר מבקש לבחון כיצד משפיע המשתנה החרדי על תגובות המעסיקים, ומציע פתרון לחסמים ניהוליים סוציולוגיים שונים. נדגמו 220 בתי עסק מאזור המרכז שאינם מעסיקים חרדים, ונעשה שימוש בשאלונים מובנים. מממצאי המחקר: נמצא כי השכלה וכישורים נדרשים, חזות חרדית, מידת תחושת נוחות מנוכחות חרדית, ריבוי ילדים, צור...

המשך קריאה >>

"אין להשאיר נפש ללא פיקוח" : תפיסות בניהול בתי ספר אולטרה-דתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
מירה קרניאלי , מאמר , עמותת אפשר
להשתייכות תרבותית, מוצא אתני ושיוך דתי של מנהלי בתי ספר עשויה להיות השפעה על דפוסי הניהול. המחקר האיכותני הנוכחי משווה בין שתי מנהלות בתי ספר אולטרה-אורתודוקסיים ומתבסס על סדרת ראיונות עומק עם המנהלות: האחת, יהודייה חרדית והשנייה, נוצרייה קתולית פרנציסקנית. במגזרים האולטרה-אורתודוקסיים, בתי הספר סגורים ומנותקים מהסביבה החברתית הכללית ונבדלים בתרבותם ובמטרות החינוכיות. המנהלים והמורים כפופים למערכת...

המשך קריאה >>

מנהל וממשל בעיר חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
הקהילה החרדית נוטה להתקבץ באזורים מובחנים שבהם התרבות החרדית דומיננטית. ההתעצמות הפוליטית של הקהילה החרדית מפקידה אותה על מוסדות שונים ובהם גם רשויות מקומיות. שלטון חרדי מציב שתי בעיות עיקריות, בהן דן המחקר: (א) כיצד מתמודדת הקהילה החרדית עם הנטל הכרוך בניהול מערכת עירונית? (ב) כיצד מתייחס שלטון חרדי לקבוצות לא-חרדיות שבתחום שיפוטו ואחריותו? מכיון שתופעת השלטון המקומי החרדי מתרחבת בישראל, נודעת לש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע