המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי' - קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה לנוכח קליטת הניצולים

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר מבקש לבחון את התהליכים החברתיים והאידאולוגיים שעבר קיבוץ חפץ חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה. באותן שנים מהותיות לגיבוש הזהות הלאומית של עם ישראל השב לארצו, היה חפץ חיים הקיבוץ היחיד של תנועת פועלי אגודת ישראל, ובשל ייחוד זה מעניין לעיין בתולדותיו ולהאזין הן לשיח הפנימי שהתנהל בקיבוץ בשנים אלה והן לשיח הציבורי בין הקיבוץ ובין תנועת אגודת ישראל פא"י והתנועה הציונית על מחלקותיה השונות. ה...

המשך קריאה >>

ניצולי שואה חרדים מתמודדים עם הצלתם : עיון במבואות לספרות רבנית

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , אוניברסיטת חיפה , מכון ללמוד וחקר השואה ע"ש שטרוכליץ והקיבוץ המאוחד
השיח המחקרי בנושא התמודדותם של יהודים מאמינים עם השואה, מתמקד בעיקר בהתמודדות במישור הציבורי ובשאלות הגותיות–תיאולוגיות, וכמעט אינו עוסק בהתמודדות של יהודים מאמינים במישור האינדיבידואלי. המאמר מעיין ב'מבואות לספרות רבנית', שנכתבו על ידי רבנים ולמדנים ניצולי שואה, אשר העלו את זיכרונותיהם והגותם על השואה כמבוא לספר קודש שכתבו. ממסקנות המאמר: יש הגורסים שלאדם המאמין קל יותר, מכיוון שאמונתו מספקת לו ת...

המשך קריאה >>

עדויותיהם של ניצולי שואה חרדיים בין 'זיכרון ציבורי' ובין 'זיכרון פרטי

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
מאמר זה בוחן את הזיכרון הפרטי בחברה החרדית דרך סיפוריהם האישיים של הניצולים."הזיכרון הפרטי" של השואה בחברה החרדית בישראל, לעומת זאת, לא זכה עד כה לתשומת לב מחקרית, אף ששאלות רבות בהקשר זה ראויות לדיון מעמיק, ובהן: מה טיב היחס בין המסרים המודגשים בפרסומים הרשמיים החרדיים, כפי שהם מתוארים במחקר, ובין המסרים והרעיונות העולים מתוך עדויותיהם הפרטיות של ניצולי השואה החרדיים? האם יש משותף בין המסרים האיד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע