המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דת, מגדר ומשפט בפרשת עמנואל: מילים, קולות ופרשנויות

(מאגר ביבליוגרפי)
שולמית אלמוג ולטם פרי-חזן , מאמר , אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך
המאמר מתמקד בשני ייצוגים טקסטואליים תוצרי פרשת בית הספר בעמנואל. האחד – כרוז של האדמו"ר מסלונים, והשני – מכתב לבית המשפט העליון שנכתב בידי אם שבִּתה התחנכה בבית הספר. קריאה סמיוטית-השוואתית של שני הייצוגים חושפת כמה מאפיינים מעוררי עניין: הקהל שאליו פונה האדמו"ר מוגדר מראש באמצעות בחירה במדיום וברטוריקה המבטיחים קריאה הגמונית, התואמת את הקוד המקובל בקהילתו הפרשנית. מכתבה של האם מכוּון מלכתחילה לקה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע