המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על נשיות, משיחיות ומה שביניהן: נשים חוזרות בתשובה בחסידות חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר עוסק במפגש שבין מסגרת תרבותית חרדית בעלת מאפיינים משיחיים, לבין נשים חוזרות בתשובה. הוא מנסה לעמוד על האופן שבו משפיע גורם המשיחיות של תנועת חב"ד על המוטיבציה של הנשים להצטרף אליה ועל פעילותן במסגרתה. מממצאי המחקר: הפצת המסר המשיחי מקנה להן תחושה של שוויוניות למרות הדרתן מפעילויות דתיות אחרות. פעילות החוזרות בתשובה היא דוגמה לפרדוקס הטמון ביחסה של חסידות חב"ד לנשים בכלל, אשר מצד אחד הן גורם...

המשך קריאה >>

תחילתה של תקופת הנשים: נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ'

(מאגר ביבליוגרפי)
אלדד וייל , מאמר , בית מורשה
מאמר העוסק ברפורמות שחולל הרבי האחרון מחב"ד במעמדה של האשה בחסידות. שלא כתפיסה הישנה, על פיה היו "שליח" ו"אשת השליח", הרבי חידש שהנשים יכולות להיות שלוחות בזכות עצמן. הוא פתח בפניהן את שערי לימוד החסידות, ואף גילה את רצונו שיבוטל איסור 'קול באשה ערוה'. אולי אינו פמיניסט, אך חרף ההסתייגויות, אין ספק שפעל לקדם את הנשיות. המאמר מוכיח כיצד עסק בביטול ההיררכיה של גבר־אישה, חומר־רוח. הוא אמנם שימר את המ...

המשך קריאה >>

זהותה הנשית של הבת החרדית האשכנזית המתחנכת במוסדות החינוך החרדי (ליטאים וחסידיים)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל זיוון , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר המבקש לבחון כיצד נשים חרדיות, מן הזרמים הליטאיים והחסידיים, תופסות את משמעות היותן נשים ואת נשיותן, רטרוספקטיבית, כפי שהיא הובנתה להן בתהליך הסוציאליזציה שעברו בבית הספר, תוך עמידה על ההבדלים שבין שני זרמים אלה. נבדקו 30 נשים אשכנזיות, אשר נדרשו לכתוב חיבור בנושא מעלותיו של בית הספר וחסרונותיו, וכן בוצעו ראיונות זהות מובנים למחצה שהתייחסו לעשרות פרמטרים בבית הספר ובהגדרתו. בין ממצאי המחקר: ער...

המשך קריאה >>

והאריכו נא שמלותיכן למען קדושת עמנו וקדושת בנותינו': שיח הצניעות במדורי הנשים בעיתונות החרדית 1989-1960

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק עוסק בטקסטים בענייני צניעות שנכתבו במדורי הנשים בעיתונות החרדית המפלגתית מתחילת שנות השישים ועד סוף שנות השמונים, ומטרתו להבין כיצד התקשורת היא כלי לסוציאליזציה בנושא השליטה על הגוף הנשי בחברה מסורתית. השאלה הנגזרת ממטרה זו והניצבת בבסיסו של המחקר היא כיצד סוגיית הצניעות משתקפת במדורים המיועדים לנשים שהתפרסמו בעיתונות החרדית המפלגתית בשנים 1989‑1960. כדי לענות על השאלה נבחן קורפוס רחב שכלל את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע