המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"מהגרים בארצם": המקרה של נוער בסיכון מבית חרדי"

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק בן-יאיר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
על פי נתוני משרד החינוך משנת 2006 אחוזי הנשירה בבתי-הספר הממלכתי והממלכתי דתי עמדו על 1.9% לעומת המגזר החרדי בו אחוז הנשירה כמעט כפול כ-3.1%. ההסבר האפשרי שהוצע לנתונים אלו הוא חוסר בהיענות, במידע ובשיתוף פעולה בפיקוח החרדי עם גורמים שתפקידם צמצום הנשירה. המחקר מתאר קונספטואלית את תהליך הנשירה, כמבטא עימות בין "זהות האני" לבין "פזירות האני". עיצובו של "האדם היציב" מושג על ידי חינוך והטפה מתמידים ש...

המשך קריאה >>

"הבן יקיר לי": גורמי הנשירה ממסגרות החינוך בקרב בני נוער במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה רודריגז (מהרש"ק) , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
העבודה בוחנת את תופעת נשירת תלמידים ממסגרות חינוך חרדיות, תוך זיהוי גורמי התופעה והצעת דרכי טיפול. לצורך המחקר רואיינו 10 אימהות לנערים בני 18-12 שנשרו ממערכת החינוך החרדית, 7 מטפלים בנוער נושר ואנשי חינוך בקהילה החרדית, וכן 4 נערים נושרים שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית. מממצאי המחקר: טרם קיימת מסגרת לטיפול הולם בנערים אלו (2006). גורמי הנשירה העיקריים הם: מחנכים בעלי כישורים חינוכיים לקויים, חוסר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע