המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

(פרסומי המרכז)
מקומה של הסביבה בספרות היהודית, נדון בשנים האחרונות בהרחבה, והוא מתבסס על שפע עצום של מקורות הלכה, מדרשים וספרות השו"ת. המחקר הנוכחי, דן ומציג עושר זה, כרקע ליחסה של הקהילה החרדית לנושאי סביבה. מנגד, התפתחה הדעה כי קיימים זרות וניכור בין הלך החשיבה היהודי המסורתי, השקוע בד' אמות של ההלכה, ובין שאלות הסביבה.  מקומה של הסביבה בספרות היהודית, נדון בשנים האחרונות בהרחבה, והוא מתבסס על שפע עצום של...

המשך קריאה >>

איכות הסביבה בהשקפת העולם החסידית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנפרד גרסטנפלד ונתנאל לדרברג , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר סוקר את תפיסתם של כמה מגדולי החסידות בדבר מעמדו התיאולוגי והאמוני של 'הטבע' ומשאביו. הכותבים מנתחים את העקרונות הקבליים והמיסטיים, בדבר שפלותו של האדם מול הטבע, וההוראות החינוכיות במשנה החסידית האוסרות להתייחס אל הסביבה בהתנשאות. בין השאר נדון יחס החסידות לבעלי חיים, לצומח ולדומם, ואף חובת הצמחונות על פי החסידות. לסיכום, ניתוח מעמיק של מחשבות על הסביבה, רעיונות ודרכי התנהגות של מייסדי החסידו...

המשך קריאה >>

סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
פרידה ברנשטיין , מאמר , הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מחקר תוכן המנתח את דרכי הפיקוח והשליטה המופעלים במוסד חינוכי חרדי לבנות בגיל בית ספר תיכון, באמצעות ניתוח תוכן של העלון המופץ במוסד בין בוגרותיו ובאמצעות ראיונות עם מדריכות ובוגרות. המחקר מבוסס על 1,700 תלמידות נבדקות בשנת 1981. מממצאי המחקר: בעוד שמטרתו המוצהרת של המוסד היא חינוך בנות מעדות המזרח, הן עוברות תהליך סוציאליזציה לכיוון החרדי, באמצעות: ניתוק מן הסביבה, פיקוח על ההתנהגות באמצעות שימוש...

המשך קריאה >>

נשים חרדיות בעיר חדשה: יחסי הגומלין בין הסביבה הפיזית לבין דפוסי התנהגות ועמדות

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה גינזברג , נייר דיון , אוניבסיטת תל-אביב, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר
מחקר העוסק במשפחות חרדיות אשר הגרו לסביבת מגורים חדשה, ובודק את השפעת הסביבה הפיסית על דפוסי התנהגותן. במוקד המחקר: משפחות שהעתיקו את מגוריהן מבני ברק לעמנואל, שהיתה אז עיר חרדית חדשה שהציעה מרחב דיור ואיכות חיים. לצורך כך רואיינו 54 נשים, שעברו או התעתדו לעבור לעמנואל, באמצעות שאלונים שבחנו את שביעות הרצון מדירת המגורים, ההתייחסות לסביבה הפיזית, היתרונות והחסרונות של המגורים ומידת ההסתגלות. מממצא...

המשך קריאה >>

חשיבותם של שיקולים שונים ל"הלימת אדם-סביבה" מקצועית בקרב חרדים ודתיים בני ישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי מאיר פיש , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בהשוואה בין השתלבות בני ישיבות חרדים בשוק העבודה לבין בני ישיבות דתיים-לאומיים בתחום זה. המחקר גם מציע את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי לתחום הייעוץ התעסוקתי לשני ציבורים אלה, לאור תאוריות מחקריות של 'הלימת אדם-סביבה'. באמצעות מאות שאלונים בחן המחקר אלו שיקולים מרכזיים לבחירת מקצוע חשובים עבור בחורי הישיבות השונות: ליטאים, חסידים, ספרדים, הסדר, וישיבות גבוהות לאומיות. ממצא בולט: ערב היציאה...

המשך קריאה >>

תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר השתנות הקוגניטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה גיטה רוקח , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לבחון את מאפייני האינטראקציה התיווכית האחאית במשפחות חרדיות ברוכות ילדים, בהשוואה לתיווך אחאים במשפחות מעוטות ילדים חרדיות, ומשפחות חילוניות מעוטות ילדים. מטרות נוספות: בדיקת הקשר בין האוריינטציה הדתית והסביבה הביתית ליכולת התיווך האחאי, והקשרם הכולל של מספר ילדים במשפחה ורמת התמיכה של הסביבה הביתית על יכולת ההשתנות הקוגנטיבי של האח הבוגר. מרכיבי האינטראקציה התיווכית מבוססים על תיאוריית...

המשך קריאה >>

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב ומוטי קפלן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מקומה של הסביבה בספרות היהודית, נדון בשנים האחרונות בהרחבה, והוא מתבסס על שפע עצום של מקורות הלכה, מדרשים וספרות השו"ת. המחקר הנוכחי, דן ומציג עושר זה, כרקע ליחסה של הקהילה החרדית לנושאי סביבה. מנגד, התפתחה הדעה כי קיימים זרות וניכור בין הלך החשיבה היהודי המסורתי, השקוע בד' אמות של ההלכה, ובין שאלות הסביבה. אולם דיני סביבה עוסקים ביחס שבין אדם לאדם, ובעיקר בשמירה על האינטרס הציבורי, כנגד רצון הפרט...

המשך קריאה >>

Ultra-Orthodox Recycling Narratives: Implications for Planning and Policy

(מאגר ביבליוגרפי)
Tanhum Yoreh , מאמר , Emerald Group Publishing
עבודת מחקר אתנוגרפית ייחודית מסוגה המתחקה אחר תפיסת המיחזור (recycling narrative) של החברה החרדית בישראל. המחקר, שבוצע בשתי שכונות חרדיות בירושלים, בוחן את המאפיינים התרבותיים, הדמוגרפיים והאורבניים הגורמים להיערמות חריפה של פסולת במרחב הציבורי של השכונות החרדיות. לאור בחינה זו, כמו גם לאור התייחסות לתפקידה של ההנהגה הרבנית והשפעתה, מציע המאמר את התקנתם של מתקני מיחזור שונים שיביאו לשיפור תברואי נ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע