המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היידיש והמבטא האשכנזי בפסיקה ובהגות החרדית בזמננו

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיר גרנות , מאמר , מכללת ליפשיץ
קבוצות חרדיות, וכן חוקרים רבים, הגדירו את הקיום החרדי במדינת ישראל כ'גלות בארץ ישראל'. מתפיסה זו נובעים האחיזה בלבוש האירופי ובשפת היידיש. המאמר פותח בפולמוס על היידיש בתקופת ההשכלה. ועוסק במעמדה של היידיש כ'שפת קודש' בתרבות החרדית ומנתח פסקי הלכה ודברי הגות בשבח היידיש, בין השאר מכתבי ר' משה פיינשטיין והאדמו"ר מקלויזנבורג. מסקנת הניתוח היא שהעברית הישראלית דחויה, אך 'לשון הקודש' ראויה היא לדיבור...

המשך קריאה >>

החרדים: תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל 1996--2001

(מאגר ביבליוגרפי)
נורמה גורוביץ ואילת כהן-קסטרו , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - לשכת המדען הראשי
הדוח מציג תיחום גאוגרפי כלל-ארצי של השכונות והיישובים בישראל שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית. התיחום התבצע על פי אזורים גאוגרפיים סטנדרטיים ("אזורים סטטיסטיים" או יישובים שלמים) שבהם אותרו ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. בנוסף, הדוח עוסק באפיונה של האוכלוסייה בריכוזים החרדיים לפי תכונות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות שונות. איתור האזורים הגאוגרפיים החרדיים נעשה באמצעות ניתוח של דפוסי הצבעה לכנסת עבור מפלג...

המשך קריאה >>

המחזור החודשי, מיניות ומה שביניהם: ערוצי הידע בנושא בקרב בנות מתבגרות בקבוצה חרדית קיצונית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר דן בהיבטים שונים הקשורים בגיל ההתבגרות ובמיניות בקרב נשים ובנות מקבוצה חסידית קיצונית (תולדות אהרן), תוך התמקדות בדרכים באמצעותן רוכשות בנות הקבוצה ידע בנוגע למחזור החודשי ולמיניות. הממצאים מלמדים כי האמהות מהוות מקור מידע מרכזי עבור הבנות בנושא זה, אם כי קיימים בקרבן ערוצי מידע נוספים. הממצאים מעידים גם על ריבוי קולות בקב הנשים בהתייחס למידע שמעבירות האמהות לבנות בנושא. ישנן אמהות 'פתוחות'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע