המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרי...

המשך קריאה >>

הקהילה החרדית בישראל – בין אינטגרציה לסגרגציה

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
החברה החרדית חווה בשנים האחרונות שינויים רבים באורחות חייה, המציבים בפניה אתגרים רבים והתמודדויות חדשות. אחת השאלות המרכזיות המלווה את השינויים הללו, נוגעת למידת המעורבות של החרדים עם כלל החברה הישראלית בכל תחומי החיים. המאמר מנסה להראות כיצד בפעולות השונות הנוגעות לשינויים הללו, ניכרות שתי מגמות שונות ומנוגדות של אינטגרציה מול סגרגציה. שאלה זו היא שצריכה להעסיק את כל העוסקים בתחום זה של שילוב חרד...

המשך קריאה >>

מדידת רמת סגרגציה כלכלית וחברתית בקרב תלמידי החינוך העברי 2008

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל , דוח מחקר , מדינת ישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המסמך עוסק במידת הסגרגציה שיש בקרב תלמידי החינוך העברי בישראל, בהסתמך על משתנים חברתיים, כלכליים ודמוגרפים באוכלוסיית התלמידים. מממצאי המחקר: רמת הסגרגציה שנבדקה לפי מוצא התלמידים בקרב תלמידי הפיקוח החרדי גבוהה בהרבה מרמת הסגרגציה בקרב תלמידי הממלכתי-דתי והממלכתי. רמת הסגרגציה הכלכלית בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי נמוכה בהרבה מזו המתקבלת עבור תלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי והחרדי. באופן כללי, רמות הסגרגצ...

המשך קריאה >>

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך – מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרים: ברמת-שלמה,...

המשך קריאה >>

דומים ושונים : מיקרו-סגרגציה של חרדים במרכז ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט ונורית אלפסי , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המאמר עוסק בהיבדלות במגורים בשכונה חרדית מרכזית בירושלים, מתוך ניסיון לקשר בין יחסים אתניים למבנה העירוני ולתפרוסת מרחבית. תהליכים חברתיים ומרחביים המתרחשים בתוך שכונות חרדיות זכו עד כה להתייחסות מחקרית חלקית ומכלילה. מחקר זה מבקש לעדכן גישות תיאורטיות קודמות באמצעות חקר הסגרגציה הפנים-חרדית בסנהדריה, שכונה המאוכלסת ברובה במגוון זרמים חרדיים ומציעה מקרה מבחן של היבדלות לא כלכלית בסביבה עירונית. המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע