המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רחובות של סובלנות תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
אביגיל דורה ואמיר צברי , פרק , מדינת ישראל - משרד הרווחה, תוכנית גישורים וג'וינט ישראל
הפרק מתאר תהליך של הטמעת תחום הגישור בקהילה החרדית בעיר רחובות. תהליך עבודת הגישור עם הקהילה החרדית החל במחצית השנייה של שנת 2008, והוא מתקדם כל העת, אך עוד ארוכה הדרך. פיתוח תחום הגישור כדי להתאימו לקהילה החרדית נעשה בתהליך של כעין ספיראלה. בכל שלב מתקיימות פגישות חוזרות ונשנות עם הדמויות המובילות והחשובות לתהליך כדי לקדמו. המאמר מכיל חומר רקע על אודות הקהילה החרדית בישראל, לרבות גישת ההלכה ליישו...

המשך קריאה >>

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה והאחר

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר אורון , מאמר , סמינר הקיבוצים
המאמר מתבסס על שני מחקרי זהות שנערכו בהפרש של 18 שנים, והוא עוסק בארבעה דגמים של תת זהויות יהודיות ישראליות הקיימות בחברה הישראלית : הלא דתית (חילונית), המסורתית, הדתית לאומית והדתית חרדית. לצידן ולעומתן מוצגת במחקר הזהות הערבית (פלסטינית) ישראלית, שגם היא כמובן אינה מקשה אחת. המאמר עומד על החוסן והקוהרנטיות הפנים-זהותית של כל אחת מתת-הזהויות אלה, על היחסים בין הקבוצות השונות, על פוטנציאל הקונפליק...

המשך קריאה >>

"נתגלתה חומרה חדשה!": על הסובלנות וגבולותיה - בין יהדות לדמוקרטיה, בין רשות היחיד לרשות הרבים - תגובה לרחל ווזנר

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , בית מורשה, ירושלים
מאמר תגובה לרחל ווזנר (ראו ערכה) בדבר קווי ה'מהדרין', מנקודת מבט משפטית ותורנית. הכותב טוען שעל פניו הפעלת "קווי מהדרין" נראית כדרישה לגיטימית לחלוטין, ואף עשוי לשקף יחס ראוי של סובלנות והכרה ברב־תרבותיות. אלא שאותה דרישה צריכה להיות מופנית דווקא כלפי דורשי ההפרדה, שיהיו סובלניים כלפי נשים המבקשות לשבת בחלקו הקדמי של האוטובוס, ולא להידחק לשוליו האחוריים. לסוגיה זו מעמד חשוב בעניין מעמד האישה בכלל...

המשך קריאה >>

מעמדם של ערכים דתיים בקביעת גבולותיו של ביטוי הפוגע ברגשות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי נחושתן , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר משפטי-תיאורטי, שנועד לברר את המעמד של הדת ושל ערכים דתיים בקביעות הגבולות של ביטוי הפוגע ברגשות. הטענה העיקרית היא כי סובלנות אין משמעה סובלנות כלפי הלא סובלן. הדת וערכים דתיים, הם בדרך כלל לא סובלניים, אם כי בעוצמות שונות. ככאלה, הם ראויים להגנה פחותה במסגרת קביעת גבולותיו של חופש הביטוי, בין אם לענין הגנה פאסיבית (הגנה על רגשות דתיים) ובין אם לענין הגנה אקטיבית (הגנה על הביטוי הדתי-פוגעני)....

המשך קריאה >>

על המתחים בין דתיים לחילוניים – בין שיח זכויות לשיח זהות

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שגיא , מאמר , הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה
ניתוח מחודש של המתח בין דתיים לחילוניים בישראל של סוף שנות התשעים, לאור שלוש מערכות מושגיות עיקריות: סובלנות, פלורליזם ורב-תרבותיות. 'שיח הזכויות' הוא אמנם שיח, אך אינו דיאלוג, והוא אבן בוחן לשיח הפנים תרבותי, ליחס שבין האני לבין האחר. ככל שהשיח הפנים חברתי נעשה באמצעות שיח הזכויות, הדיאלוג התרבותי מאבד מחיוניותו. בנוגע ל'יחס לאחר' קיים הבדל בין המבט הדתי לבין החרדי: אצל הדתי, גם אם החילוני אינו '...

המשך קריאה >>

Avoidance and Conflict: Perceptions regarding Contact between Religious and Nonreligious Jewish Youth in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Ephraim Tabory , מאמר
המאמר בוחן את יחסן של קבוצות דתיות וחילוניות כלפי נושאים המזוהים עם דתיות אזרחית (civil religious) בישראל, כמו גם את תפיסתן של קבוצה אחת את רעותה. בחינת אופייה של הדינמיקה הנרקמת ביניהן מעלה כי שתי הקבוצות מאופיינות בבידוד חברתי הדדי וכי חבריה של כל קבוצה מבכרים להימנע מטיפוח יחסים עם חברי הקבוצה השנייה ואף בין אלה המתגוררים בשכנות. עם הנושאים שנבחנו בעבודת מחקר זו נמנים יחסי דת ומדינה, ערך הסובל...

המשך קריאה >>

The Limits of Liberal Toleration: The Case of the Ultra-Orthodox in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nahshon Perez , מאמר
הדרישה לסובלנות דתית היוותה במשך שנים רבות מסגרת לוויכוח בין פרשנויות שונות אודות מידת הסובלנות הנדרשת ממדינה המוגדרת כליבראלית כלפי חברות מיעוטים, המובחנות מהחברה הכללית בהתאם לנורמות וערכים ייחודיים. במסגרת וויכוח זה ניתן להצביע על שני שיקולים מרכזיים המשמשים כפרמטרים לקביעת יחסה של המדינה כלפי חברת מיעוט נתונה: (1) מידת הניגודיות בין ערכי המדינה לערכים עליהם אמונה חברת המיעוט ו(2) המחיר הכלכלי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע