המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי - השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מחקר וכלכלה
דוח מחקר אודות פרוייקט שירות חרדים (שח"ר) שפותח ע"י צה"ל, אגף כח-אדם וג'וינט ישראל- תב"ת במטרה לשלב צעירים חרדיים במסגרות צבאיות מקצועיות ולרכוש מקצוע וניסיון תעסוקתי תוך שמירה על צביונם וייחודם התרבותי-חברתי. מממצאי הדוח: תרומת השירות הצבאי לבוגרים החרדים היתה גבוהה וייחודית על-פי מספר מדדים. מרבית בוגרי השירות העריכו כי השירות הצבאי תרם להם רבות ברכישת ניסיון תעסוקתי וסייע להתפתחותם האישית שאפשר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע