המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דתיות ופריון: השפעת המבנה החברתי של קבוצות דתיות בישראל על שיעור הפריון שלהן

(מאגר ביבליוגרפי)
הילה ישראלי , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה למדעי ההתנהגות
המחקר מבקש לבנות מסגרת תיאורטית לקשר שבין שיעור הפריון לבין סולידריות דתית קבוצתית בישראל. לצורך כך נבדקה ספרות דתית חינוכית וכן פרסומים שונים העוסקים בחברה הדתית והיחסים החברתיים המרכיבים אותה. עוצמת הסולידריות בחברה הדתית נמדדה על פי מימדים של פיקוח ותלות בכל אחת מתת-החברות, כאשר פיקוח חמור ותלות גבוהה מעידים על סולידריות גבוהה ולהיפך. הנחת העבודה היתה כי הילודה הגבוהה נובעת מציות לצו חברתי דתי....

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע