המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
פרידה ברנשטין , פרק , רמות
הפרק מנתח את דרכי הפיקוח והשליטה אשר מפעיל מוסד פנימייתי-חינוכי חרדי לבנות בגיל בית-הספר התיכון. שם המוסד בדוי, אך כל הסימנים מורים על מוסד 'אור החיים' שבבני ברק, שנוסד עבור בנות עדות המזרח בהשראת ובהכוונת ההנהגה הליטאית. באמצעות חומר כתוב וראיונות עם מחנכים ומחנכות, נסקרות מטרותיו החינוכית של המוסד והאמצעים העיקריים להם הוא נזקק בכדי להשיג מטרה זו. שנית, נסקרים תהליכים של תמיכה ופיקוח על החניכה ב...

המשך קריאה >>

סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
פרידה ברנשטיין , מאמר , הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מחקר תוכן המנתח את דרכי הפיקוח והשליטה המופעלים במוסד חינוכי חרדי לבנות בגיל בית ספר תיכון, באמצעות ניתוח תוכן של העלון המופץ במוסד בין בוגרותיו ובאמצעות ראיונות עם מדריכות ובוגרות. המחקר מבוסס על 1,700 תלמידות נבדקות בשנת 1981. מממצאי המחקר: בעוד שמטרתו המוצהרת של המוסד היא חינוך בנות מעדות המזרח, הן עוברות תהליך סוציאליזציה לכיוון החרדי, באמצעות: ניתוק מן הסביבה, פיקוח על ההתנהגות באמצעות שימוש...

המשך קריאה >>

זהותה הנשית של הבת החרדית האשכנזית המתחנכת במוסדות החינוך החרדי (ליטאים וחסידיים)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל זיוון , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר המבקש לבחון כיצד נשים חרדיות, מן הזרמים הליטאיים והחסידיים, תופסות את משמעות היותן נשים ואת נשיותן, רטרוספקטיבית, כפי שהיא הובנתה להן בתהליך הסוציאליזציה שעברו בבית הספר, תוך עמידה על ההבדלים שבין שני זרמים אלה. נבדקו 30 נשים אשכנזיות, אשר נדרשו לכתוב חיבור בנושא מעלותיו של בית הספר וחסרונותיו, וכן בוצעו ראיונות זהות מובנים למחצה שהתייחסו לעשרות פרמטרים בבית הספר ובהגדרתו. בין ממצאי המחקר: ער...

המשך קריאה >>

עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית-חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , פרק , רסלינג
פרק העוסק בפונדמנטליזם, ומבקש לבדוק את השינויים שחלו בעולם הישיבות החרדיות, ה'פוסט פונדמנטליסטיות' לפי הגדרתו. תחילה נסקרים חלק ממאפייני הפונדמנטליזם כפי שהם מופיעים בספרות הסוציולוגית, בפרט אלו המתאימים לניתוח עולם הישיבות החרדי בישראל. תופעות שונות של פוסט-פונדמנטליזם מזוהות על פי קודים בלי פורמלים ומעקב אחר תמורות חברתיות וסוציולוגיות. לטענת הכותבת סקירת התמורות בפונדמנטליזם החרדי מעידה על יציר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע