המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אין קמח, יש תורה

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר סוקר את מאפייניו של העוני בחברה החרדית, את הגורמים המשפיעים עליו וכן את השפעתו על התנהגות בשוק העבודה. לדבריו, עד להופעתו של הסקר החברתי לא היה קיים מידע ישיר על משקי הבית החרדיים בסקרים העיקריים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). גם היום לא ניתן ללמוד ישירות על המצב החברתי-כלכלי של החרדים באמצעות הסקרים המקובלים, שהם סקר ההכנסות, סקר ההוצאות וסקר כוח אדם. מסקנת המאמר: העוני בחברה החרדית בי...

המשך קריאה >>

השפעת 'החלוקה מחדש' על ממדי העוני ועומקו 1987-2001

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד לויתן , נייר עמדה , בנק ישראל - מחלקת המחקר
נייר עמדה המנתח את סקרי ההכנסות שערכה הלמ"ס בשנים 2001 – 1987. בנוגע לחרדים עלו הממצאים הבאים: בהכנסות הצעירים גבוה במיוחד משקל קצבאות הביטוח הלאומי אצל החרדים, ומשקל הכנסותיהם מעבודה נמוך לאין ערוך לעומת שאר המגזרים. את עומק העוני קובעת בעיקר ההשתייכות למגזר, על כך ניתן ללמוד מהעובדה כי לכל גודל משפחה תחולת 'העניים המרודים' (אלה שהכנסתם מתחת למחצית קו העוני) גבוהה תמיד בקרב החרדים, ואחריהם במסדר...

המשך קריאה >>

Between Friends and Strangers: Micro-Segregation in a Haredi Neighborhood in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomit Flint וItzhak Benenson , מאמר
מאמר הבוחן דפוסי מגורים בקרב החברה החרדית בישראל תוך התייחסות אל שכונת 'סנהדריה' החרדית בירושלים כמקרה בוחן. לצורך בחינה זו מציע המאמר ניתוח מקיף של מאפיינים סוציו-אקונומיים המשפיעים על צורת עיצובו של המרחב האורבני בשכונות חרדיות בישראל, כמו גם על הדינמיקה הנוצרת בין שכונות אלו ובין מקבילתן החילוניות. כמו כן עומד המאמר על השפעותיה של המערכת הערכית החרדית, שעה שזו האחרונה הביאה לתיחומן הנוקשה של הש...

המשך קריאה >>

The Role of Nonprofit Organizations among the Haredi Jewish Community in Israel.

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliezer D. Jaffe , מאמר
מאמר המתחקה אחר הופעתן של עמותות חרדיות ללא מטרת רווח שמטרתן לתמוך בהתגבשותה ושמירת צביונה של החברה החרדית בישראל. הקמתן של עמותות אלו, המבקשות לסייע עם אתגריו הסוציו-אקונומיים של המגזר החרדי, נבעה לאור האידאולוגיה המנחה את התנהלותה הכלכלית והחברתית של המשפחה החרדית הממוצעת. כחלק מאידאולוגיה זו, המעודדת את התמסרותו ללימוד התורה של בן הקהילה החרדית, ראו לנכון גופים שונים, פרטיים וציבוריים, למנוע את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע