המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסי דת, חברה ומדינה: תסריטים לישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
נייר העמדה מנסה לתאר באמצעות כמה תסריטים התפתחויות אפשריות ביחסי דת, חברה מדינה בישראל. התסריטים אינם מתכוונים לחזות את העתיד או להציע עתיד רצוי, אלא לעקוב אחר מגמות וכיווני התפתחות ולברר מה אפשר שיקרה. אחד הנושאים החשובים שהתסריטים עוסקים בהם הוא הגדרת זהות המדינה. השאלה היא באיזו מידה תעוצב זהות זו על ידי חקיקה דתית, או על ידי חקיקה המעמידה במרכזה את חירויות הפרט. שאלה מרכזית אחרת הנידונה בתסריט...

המשך קריאה >>

הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר דון-יחיא , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העומד על דפוסי הטיפול בנושאי מחלוקת בסוגיית הדת והמדינה בישראל. הטיעון המרכזי: מודל "הפוליטיקה של ההסדרה" הוא המפתח להצלחתה של המערכת הפוליטית הישראלית להתגבר בדרכי שלום על הניגודים העמוקים בתחום הדתי, ולשמור על אחדותה, על יציבותה ועל אופייה הדמוקרטי. הכותב סוקר את ההתפתחויות העיקריות בשנות השמונים והתשעים ב'ססטוס קוו', בתחום המעמד האישי, השבת, הגיור ושאלת 'מיהו יהודי' שהסעירה את המדינה בשנות...

המשך קריאה >>

ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , אוניברסיטת חיפה
פתרון הסטטוס קוו בענייני דת התגבש על רקע ההתפתחות הפוליטית והמציאות החברתית עם קום המדינה, והתאים למצבה של מדינת ישראל שזה עתה אך קמה. המחבר טוען שהסכם הסטטוס קוו נולד מתוך מכתב ששלחה הנהלת הסוכנות היהודית לאגודת ישראל, בענין שבת, כשרות, אישות וחינוך. מטרת המאמר למזער את הממד הפרשני שניתן להסכם ברבות השנים. באמצעות סקירה היסטוריוגרפית מסביר פרידמן מדוע ההסכם היווה פשרה לא מספקת בעבור אגודת ישראל,...

המשך קריאה >>

רחוב בר אילן, הקונפליקט ודרכים לפתור אותו

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
עיקרו של הפרק: עדות מזווית אישית של יו"ר 'ועדת צמרת' שמונתה באוגוסט 1997 על פי המלצת בית המשפט העליון, לפסוק בעניין התחבורה בשבתות ברחוב בר אילן בירושלים. יו"ר הוועדה מצביע על דרכי הקמת הוועדה, על מטלותיה הרבות, על דרכי עבודתה ועל קבלת המלצותיה. בסיכום הדיווח מציע הכותב מסקנות עקרוניות על אפשרויות פשרה בפרשה זו, בין השאר: עדיף שהן בית המשפט והן הרבנים יפסקו כמה שפחות בשאלות היחסים העדינים בין חילו...

המשך קריאה >>

ביחד או לחוד? תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מידן קורש , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
מטרת המאמר לבחון את המאבק המתחולל במדינת ישראל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת סביב הדרישה ליישום תכנית ליבה חינוכית בחינוך החרדי. מאבק זה משמש מקרה בוחן לבחינת אופיים של דפוסי השסע הדתי-חילוני, באמצעות תאוריות רלוונטיות, ביניהן מודל 'חמשת השסעים' שהציעו ליסק והורוביץ, וכן מודל הדמוקרטיה של ההסדרה של לייפהרט. המאבק סביב תכנית הליבה מלווה ברקע היסטורי וחברתי והצגת מסמך הסטטוס-קוו משנת 1948, תיאור ת...

המשך קריאה >>

Haredim vs. Secular: Israel’s Internal Culture War and the Fight for Israeli Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Joshua Yates , עבודת סמינר , Hamilton College
עבודת מחקר המציעה סקירה היסטורית של היחסים הבין חברתיים שאפיינו את מדינת ישראל מאז הקמתה ב-1948, כאשר במוקד יחסים אלה עולה ומתחדד המתח בין המגזר החרדי, המהווה כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, מכאן, ובין המגזר החילוני, מכאן. בחינת התפתחותם של היחסים בין שני מגזרים אלה נעשה לאור השפעתן המשמעותית של המפלגות החרדיות בזירה הפוליטית, שעה שאלו צברו במשך השנים כוח פוליטי לא פרופורציונאלי לייצוגם האלקטורלי במ...

המשך קריאה >>

Israel: Supreme Court Decision Invalidating the Law on Haredi Military Draft Postponement

(מאגר ביבליוגרפי)
Ruth Levush , נייר עמדה , The Library of Congress Legal Reports
נייר עמדה מטעם ספריית הקונגרס האמריקאי למשפט (Law Library of Congress) המתחקה אחר שאלת השתלבותה של החברה החרדית בשירות הצבאי המזוהה עם מדינת ישראל. במסגרת ההתחקות מציע מחבר הנייר ניתוח כפול של (1) הסתייגותה של החברה החרדית משירות צבאי מאז הקמתה של המדינה ושל (2) ההסכמים הממשלתיים השונים, כמו גם המאמצים החוקתיים, שנועדו להביא לרגולציה יעילה של הנידון. הניתוח המוצע שופך אור על האתגרים המוצבים בפני ה...

המשך קריאה >>

State and Religion: The Conflicts of Ultra-Orthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Sidney Shapiro , עבודת גמר , Laurentian University, The School of Graduate Studies, Department of Sociology
עבודת התזה מתמקדת ביחסים הפוליטיים והדתיים בין החברה החרדית וזו החילונית בישראל. לאור סקירה ביקורתית של סקטורים דתיים שונים בישראל בוחנת עבודת התזה את אתגריה המרכזיים של החברה הישראלית במסגרת יחסים אלה, תוך התמקדות בהכללתה/הדרתה של הקהילה החרדית לתוך/מתוך חברה זו. כחלק מבחינה זו נידונים היבטים שונים של המגזר הציבורי, דוגמת שירות צבאי, דיור וחינוך, והדרכים בהן נוקטת הממשלה על מנת להתאימם לאורח חייה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע