המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviad E. Raz וYafa Vizner , מאמר
בקהילה החרדית נודעת חשיבות לא מבוטלת לבדיקת 'דור ישרים' הבוחנת נשאות של מחלות גנטיות בקרב זוגות העתידים להינשא. לשאלת אופייה ומעלותיה של בדיקה זו קיימות מספר גישות הניתנות להבחנה לשתי קבוצות: הביקורתיים טוענים לפגיעה בעצמאותו של הנבדק ובהתערבות חיצונית, ואף כפייתית, בהכרעותיו האישיות של הפרט. התומכים, לעומת זאת, נוטים להדגיש את תוצאותיה החיביות של הבדיקה, שעה שזו הביאה לצמצום משמעותי בשיעור המחל...

המשך קריאה >>

Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר האתגרים העולים במסגרת הטיפולים הנפשיים המוענקים למטופלים מקרב החברה החרדית. אתגרים אלה, בפניהם ניצבים הן המטפלים והן המטופלים, נובעים מהיבדלותה החברתית של הקהילה החרדית המשתקפת, בין היתר, בהסתייגותה ממקורות טיפוליים המזוהים עם גורמים חוץ קהילתיים. לאור הסתייגותה זו, כמו גם לאור ניתוח מאפייניה הייחודים, מציע המאמר את התאמת הטיפול הנפשי למערכת ערכיה של הקהילה החרדית. במסגרת הת...

המשך קריאה >>

Genetic Testing and Screening in Religious Groups: Prespectives of Jewish Haredi Communities

(מאגר ביבליוגרפי)
Daphna Birenbaum-Carmeli וYoram Carmeli , פרק , Berghahn Books
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של החברה החרדית לבדיקות גנטיות, בכלל, ולבדיקת 'דור ישרים', בפרט. בחינה זו מוצעת אגב התחקות אחר מעמדו של ערך הפריון בקרב הקהילה החרדית, כמו גם אחר יחסה של קהילה זו לבדיקות שונות הכרוכות בתהליך הלידה, דוגמת אבחון טרום לידתי ובדיקות סקר גנטיות. במסגרת התחקות זו מצביע המאמר על הסתייגותם הנחרצת של רבני הקהילה מכל בדיקה עוברית שאינה קריטית, זאת בשל החשש שמא לאור בדיקות אלו יחל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע