המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין הטיה אופטימית ודפוס התמודדות לבין הכוונה לביצוע סקירת מערכות בהריון בקרב נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
רות ויזל-סנקרי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את השפעתם של 'הטיה אופטימית' ושל דפוסי התמודדות של נשים חרדיות הנמצאות במצבי לחץ, על הכוונה לבצע או להימנע מביצוע בדיקה לגילוי מומים בעובר (סקירת מערכות). המחקר בדק 80 נשים הריוניות השייכות לזרמים חרדיים שרבניהם מתירים לבצע סקירת מערכות. הנשים ענו על שאלונים שבחנו חרדה מצבית; דפוס התמודדות מול מצבי בריאות מאיימים; הטיה אופטימית המתייחסת לנטייה לחשוב שהסיכוי לחוות אירוע שלילי נמוך...

המשך קריאה >>

עמדת הצוות הסיעודי כלפי מעורבות של סמכות דתית בשיקולים לקבלת טיפול רפואי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אליה הייזלר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
המחקר בודק את עמדותיהן של אחיות כלפי עיכוב הטיפול, כפי שמשתקף בקרב חולים חרדיים הממתינים להחלטת הסמכות הרבנית לגבי סוג הטיפול והרופא המטפל, כל זאת בהשוואה בין עמדותיהן של אחיות דתיות ושאינן דתיות. לצורך כך חולקו שאלונים לכ-326 אחים ואחיות בבתי החולים בארץ, שכללו שאלות הנוגעות לכשירות החברתית והתרבותית כלפי המאפיינים התרבותיים והחברתיים של המטופל; עמדות הצוות כלפי האוכלוסייה החרדית וכלפי מעורבות של...

המשך קריאה >>

הקשר בין מאפיינים חברתיים-תרבותיים של החברה החרדית לבין דפוסי מתן טיפול סיעודי

(מאגר ביבליוגרפי)
יורי האס , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את הקשר בין המאפיינים החברתיים והתרבותיים הייחודיים של החברה החרדית, לבין דפוסי הטיפול הסיעודי שהם מקבלים. לצורך כך נבדקו 303 אחים ואחיות העובדים בקהילה ובבתי-חולים בארץ. כל הנבדקים מילאו שאלון הבוחן את הכשירות התרבותית של הצוות הסיעודי (סגיב-שיפטר ואהרנפלד, 2006), תוך התייחסות למידת החשיבות של מאפיינים תרבותיים וחברתיים של המטופל. מממצאי המחקר: ככל שהאחים והאחיות ביטאו התחשבות גב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע