המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השתתפות רשויות מקומיות בתקצוב בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי סמט , מסמך מידע , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך הכולל טבלאות, בדבר חלקן של הרשויות המקומיות בתקצוב החינוך המוכר שאינו רשמי. בשנת הלימודים תשע"ג היו בחינוך היסודי 376 בתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים, בהם למדו 311,106 תלמידים. בתי ספר בחינוך המוכר שאינו רשמי הם 33% מבתי הספר היסודיים ובהם לומדים 31% מן התלמידים בחינוך היסודי. 80% מבתי הספר היסודיים המוכרים שאינם רשמיים שייכים לחינוך החרדי (537 בתי ספר) 14% בחינוך הערבי, ו6% בחינוך העברי...

המשך קריאה >>

היהדות החרדית בזמן החדש א-ב

(מאגר ביבליוגרפי)
משה סמט , פרק , מרכז דינור לחקר תולדות ישראל -כרמל
שני פרקים אודות היהדות החרדית בזמן החדש, מתוך ספרו של ד"ר משה סמט. הפרקים סוקרים את התהוות האורתודוקסיה מתוך תפיסה שהיא סקטור מודרני וחידוש היסטורי, לא המשכי לחברה המסורתית של מזרח אירופה. החידושים התרחשו במרבית תחומי חיי הדת, בהשקפת העולם ואפילו בנוהלי הפסיקה ההלכתית. הכותב טוען כי ה'אורתודוקסיזציה' היא תהליך שפעל בקרב הקהילה היהודית תוך ריאקציה לתהליכי המודרנה ובמקביל להם. מיטב ההיסטוריונים לא ש...

המשך קריאה >>

הקונפליקט על מיסוד ערכי היהדות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
משה סמט , פרק , מרכז דינור לחקר תולדות ישראל -כרמל
פרק מקיף המבוסס על מאמר של ד"ר סמט, אודות אחד ממוקדי הסכסוך הפוליטי והחברתי המלווים את מדינת ישראל מאז היווסדה. במאמר ראשוני זה משנות השבעים, הוצבה לראשונה התזה כי האורתודוקסיה, על כל גווניה, היא גורם מפתח בקונפליקט זה, ודווקא בעשרים וחמש השנים הראשונות למדינה. המאמר סוקר את התהליך ההיסטורי של התהוות החרדיות, את יחס השלטון המייסד למגזר זה, את החקיקה ואת יחסי הכוחות במערך הפוליטי והתרבותי. הממסד הר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע