המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חרדים לעתידם - עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי ובצלאל כהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מטרת המחקר לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש המחקר ליצור בסיס ידע משמעותי שנועד לסייע למקבלי ההחלטות, בגיבוש כלים יעודיים שיביאו להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי על גווניו וצרכיו השונים. המחקר נערך בשנת 2006, באמצעות 550 שאלונים לחרדים, גברים ונשים, מכל הזרמים, ובמהלכו נבחן ומּוּפה ת...

המשך קריאה >>

תעסוקה במגזר החרדי - מאפיינים, חסמים ופתרונות מוצעים

(מאגר ביבליוגרפי)
מדינת ישראל , מסמך מדיניות , מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת
מסמך המלצות להנהלת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על קווי מדיניות שיש לנקוט לקידום תעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל, והדרכים שיש ליישם מדיניות זו. נושאי המסמך: מיפוי נתונים מרכזיים ביחס לאוכלוסייה החרדית ומאפייני תעסוקתה, הצגת עיקר החסמים להשתלבותם של נשים וגברים חרדים בשוק העבודה, סקירת תוכניות ומסלולי סיוע ממשלתיים קיימים להשתלבות חרדים בשוק העבודה, והגדרת יעדים כמותיים להעלאת שיעור התעסוקה ב...

המשך קריאה >>

בעיית הסמים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שהוכן לבקשת הוועדה למאבק בנגע הסמים, לקראת דיון בנושא "בעיית הסמים בירושלים כעיר מעורבת". המסמך מציג נתונים המעידים על היקף תופעת השימוש בסמים בירושלים והיבטים שונים של הטיפול בה, תוך התייחסות לאוכלוסיות השונות המתגוררות בעיר. לאור הרכבה הייחודי של אוכלוסיית העיר ירושלים, הטיפול בבעיית המשתמשים בסמים הוא מורכב ורב-ממדי. העובדה כי לכל אחד מן המגזרים הללו: יהודים- חילונים וחרדים - וערבים, מאפיי...

המשך קריאה >>

חבורת הזבל וזוללי הסמים

(מאגר ביבליוגרפי)
דב אלבוים , מאמר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מסה עיתונאית מאת דב אלבוים, בוגר החברה החרדית ששימש בשנות התשעים כתב לעניני חרדים של 'ידיעות אחרונות'. הכותב סוקר את דימוי החילוני בעיתונות החרדית הממוסדת של שנות התשעים. במוקד המאמר: 'המודיע' ו'יתד נאמן', המייצגים לדבריו את הלכי הרוח הרווחים בציבור החרדי ואת דעותיה של ההנהגה. המאמר מצטט ביטויים סטריאוטיפיים קשים כלפי הנוער החילוני, כמי שחי 'חיי זבל'.. ו'מכור לסמים קשים', 'טובע בטיפה המרה וכולו רי...

המשך קריאה >>

מסטיה חוקית לסטיה לא חוקית

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אהרנפלד , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה
מאמר העוסק בתהליך גמילה מסמים של 'חוזרים בתשובה' בשנות השבעים וראשית שנות השמונים, באמצעות התבוננות ב'ישיבות לחוזרים בתשובה', מן הזרם החסידי ומן הזרם הליטאי, על פי חלוקה של יוצאי עדות המזרח ויוצאי עדות אשכנז. נבדקו דרכי הטיפול של הצוות, המתודה והחוויה הדתית המשפיעה על הגמילה (אקסטזה ושירה – בישיבה החסידית, לימוד ופיקוח חברתי – בישיבה הליטאית 'אור שמח'). המאמר גם עורך השוואה בין נגמלים יהודיים לבין...

המשך קריאה >>

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירים צעד זה בע...

המשך קריאה >>

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן , פרק , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר...

המשך קריאה >>

"סם החיים וסם המוות": התגובה החרדית לבעיות חברתיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ג'רלד קרומר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המכון הסוציולוגי לחקר קהילות
המאמר דן בתגובה החרדית לבעיית הסמים בישראל. במרכז המאמר נדונה העמדה הרווחת בחברות 'נושאות דגל המוסר' בעולם, לפיה בעיה חברתית אחת גוררת בעיה חריפה יותר. בהקשר החרדי מושמעת תדיר הטענה כי הסמים היא השפעה שלילית של החילוניות ועזיבת המסורת. לצד זאת מוצגת החרדיות כ'חסינת' סמים, כמונעת מההולכים בדרכה את ההתדרדרות לסמים, וכמספקת את הדרך היחידה לשיקום המתמכרים. המאמר דן באפשרויות התגובה החילוניות לטענות אל...

המשך קריאה >>

בחינת מודלים של 'תשובה' בקרב עבריינים חוזרים בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
אביאל שרעבי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לקרימינולוגיה
המחקר בוחן את תהליך החזרה בתשובה שעוברים אסירים לשעבר בשלושת מסלולי ה'שיקום התורני' של הרשות לשיקום האסיר: ישיבה, הוסטל למכורים ותוכנית שיקום בקהילה. המחקר בוחן את הגורמים לחזרה בתשובה, את התפיסות הדתיות לגבי אמונה דתית, את מרכיבי התהליך, ואת עולם התוכן החדש של עבריינים חוזרים בתשובה: לימוד תורה, תפילה, פעילות אינטנסיבית של מצוות, הערצת רבנים ועוד. בנוסף בוחן המחקר את תפיסות 'התשובה' של המשתתפים ל...

המשך קריאה >>

ההתמודדות עם העבר העברייני בישיבות המשקמות עבריינים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי תימור , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
תוכנית לשיקום אסירים לשעבר בישיבות לחוזרים בתשובה בישראל, מאפשרת למשתקמיה להשתלב בחברה שומרת חוק ולשקם באמצעות הסברים דתיים את דימוים החברתי והעצמי. הישיבות מתעלמות מעברם של האסירים, וכן מספקות לתלמידים הסברים דתיים משלהן לעבריינות, שתולים את האשמה בגורמים שמחוץ לאחריותם האישית. האסירים לשעבר מפנימים הסברים אלה ומשתמשים בהם כמתכונת של תירוצים כדי להשתחרר מאחריות. לצד זאת ישנם גם הסברים שאינם בעלי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע