המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

סדנה להכרת עולמו של הילד המיוחד: מחקר הערכה

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם כרמלי ונעמה שמיר , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
דוח מסכם למפעל 'סדנא להכרת עולמו של הילד המיוחד', שהתקיימו במעון הטיפולי 'סולם' הפועל במגזר החרדי. מטרת התוכנית הייתה לשנות דעות ועמדות של תלמידות תיכון וסמינר במגזר הדתי והחרדי כלפי ילדים חריגים עם צרכים מיוחדים. בסדנאות השתתפו 878 תלמידות מכל הזרמים החרדיים והדתיים. ממצאים עיקריים: בניגוד למצופה, הסדנא לא הגבירה באופן מהותי את פתיחותן של התלמידות כלפי הילד המיוחד. אחד ההסברים המוצעים לכך היא הרמ...

המשך קריאה >>

סנטימטר של צניעות - קו ישיר לאלוקים: צניעות, סמכות ויצירתיות בעולמן של נערות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאה טרגין-זלר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מחקר המראה כי תחום הצניעות מצוי בעיצומה של מהפכה בעולם החרדי בישראל. התחום נתפס כמערכת הלכתית מפורטת, אשר עניינה בעיקר שמירה על הגבר מפני פיתויי העולם. מדיון הלכתי גברי הפך הנושא לעיסוק נשי-יצירתי ודינמי, הקשור בתחום המידות. שינוי זה מעורר שאלות רבות לגבי מעמדה, תפקידה וסגנון חייה של האישה החרדית. המחקר דן בשאלה כיצד מבנות נשים חרדיות את אידיאולוגיית הצניעות שלהן, וכיצד הן מפרשות את הטקסטים הקנוני...

המשך קריאה >>

נהלים לקבלת תלמידות למוסדות החינוך החרדי המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , מסמך מדיניות , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שנכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בנושא קריטריונים לקבלת תלמידות בחינוך החרדי. במסמך מוצגות הטענות העיקריות בדבר הפליה על רקע עדתי בקבלת תלמידות למוסדות החינוך החרדי המוכר שאינו רשמי, עיקרי פסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט לעניינים מנהליים בעניין זה באפריל 2006, צעדים שנקט משרד החינוך בעקבות פסק-דין זה וטענות נוספות של גורמים הנוגעים בדבר. מרבית התלונות האמורות מתייחסות...

המשך קריאה >>

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

(מאגר ביבליוגרפי)
רות גומבו ושלום שוורץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק במערכת הערכים של צעירות דתיות וחרדיות, בהשוואה למערכת ערכים של צעירות שאינן מגדירות עצמן כדתיות. בין השאר נבדקו התחומים הבאים: תפיסת החשיבות היחסית של ערכים ספציפיים ושל תחומי ערכים; מבנה יחסי הגומלין בין הערכים; אופן השתלבותם של הערכים האופייניים לחברה החרדית עם מערכת הערכים של החברה המערבית. הנבדקות דירגו שתי רשימות של 18 ערכים על פי סדר חשיבותם, כעקרונות מנחים בחייהן, ולאחר מכן ערכו...

המשך קריאה >>

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

(מאגר ביבליוגרפי)
רות גומבו , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק במערכת הערכים והאמונות של צעירות דתיות וחרדיות הלומדות את מקצועות החינוך, תלמידות 'מכללת ירושלים לבנות' בבית-וגן. כנגדן נבדקה קבוצת ביקורת של צעירות שהגדירו עצמן כחילוניות או מסורתיות, תלמידות המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ובית-הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. הסקר כלל כ-170 תלמידות, באמצעות שאלון שעסק בערכים, בהגדרה דתית, במאפיינים דתיים-התנהגותיים ובמשתני רקע. מממצאי המחקר: הבנות הדתיות-ח...

המשך קריאה >>

השתלבות בשוק העבודה של בוגרות סמינרים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל גולדפרב , דוח מחקר , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
הדוח מציג ממצאי ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים להוראה במגזר החרדי, לבין בוגרות לימודי הוראה במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים, אשר לקחו חלק בתוכנית ההכשרה החלופית (6 סמינרים, מתוך כ-30 סמינרים המוכרים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך). הניתוח בוחן הבדלים בין שתי קבוצות בוגרות מסלולי ההכשרה השונים, בהשתלבות בתעסוקה לאחר תקופת הלימודים וההכשרה בסמינרים. למרות ההערכות ש...

המשך קריאה >>

הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי – תוכנית ח"ן

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל גולדפרב , מזכר , משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
הדוח מציג ממצאי ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים להוראה במגזר החרדי, לבין בוגרות לימודי הוראה במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים. ניתן היה לשער כי בוגרות מסלולי ההוראה מתקשות להשתלב בשוק העבודה בתחומי הכשרתן, ואילו השתלבותן של בוגרות לימודי הנדסאות בשוק העבודה צפויה להיות קלה יותר. על אף הערכות אלו, ממצאי הדוח מעידים על שיעורי תעסוקה גבוהים מאוד של בוגרות שני מסלולי ההכשרה. הממצאי...

המשך קריאה >>

סוציאליזציה מוסדית של בנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
פרידה ברנשטין , פרק , רמות
הפרק מנתח את דרכי הפיקוח והשליטה אשר מפעיל מוסד פנימייתי-חינוכי חרדי לבנות בגיל בית-הספר התיכון. שם המוסד בדוי, אך כל הסימנים מורים על מוסד 'אור החיים' שבבני ברק, שנוסד עבור בנות עדות המזרח בהשראת ובהכוונת ההנהגה הליטאית. באמצעות חומר כתוב וראיונות עם מחנכים ומחנכות, נסקרות מטרותיו החינוכית של המוסד והאמצעים העיקריים להם הוא נזקק בכדי להשיג מטרה זו. שנית, נסקרים תהליכים של תמיכה ופיקוח על החניכה ב...

המשך קריאה >>

מאפייני לבוש נשים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בר-אור ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה מצולמת על לבוש הנשים בחברה החרדית. ההקדמה מציגה את נושא ה'צניעות' וההתמודדות סביבו, ואף מנסה להציע חלוקה פנים מגזרית בענין זה. ה'קולקציה' הרחבה המוצגת מגדירה גם את דפוסי הלבוש והיעודים השונים של כל פריט אופנה, איפור והנעלה, כמו גם את מאפייניו החברתיים ומשמעותו.

המשך קריאה >>

תרבות חרדית ממבט נשי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוכבד אקרמן , מאמר , עירית ירושלים - אגף חברה
המאמר מציג את תחום צריכת התרבות בירושלים מן הזווית הנשית החרדית. לדבריו הוא בא להפריך את הטענה שלא קיים ביקוש לתרבות שאינה חרדית - במגזר החרדי. הכותבת החרדית העוסקת בתחום בעירית ירושלים, מבקשת להציג את הביקוש לתרבות, הגדול בהרבה מן ההיצע הקיים. לאחר סקירת רקע תיאורטי בדבר התרבות הקהילתית ומאפייניה, היא מציגה את שיתוף הפעולה בין אגף חברה, אגף תרבות תורנית ואגף אומנויות, שהביא בשנים האחרונות לפריצת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע