המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
חוקרים רבים מתארים את החרדים כ'תרבות מובלעת'. אך בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית, אם כי עדיין האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות. המאמר בוחן את מפעל ה'החזרה בתשובה', בין היבדלות לבין פתיחות אל המרחב החברתי שמחוץ לחרדיות. הטענה המרכזית: בצד היותה תנועה המתרכזת בתעמולה דתית ואתנית, פעילות ההחזרה בתשובה משמשת אמצעי לעקוף את כלכלת חברת הלומדים, ולפרוץ את מגבלותיה האתניות. הכ...

המשך קריאה >>

דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , מאמר , הקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את השימוש המיוחד של המונח 'דעת תורה' בדוח החרדי האחרון, ומתי החל להסתמן תפקודו החדש של בעל ההלכה. לצורך כך מציג הכותב שני מקרי מבחן: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ומאבק רבני הונגריה לעצמאות ארגונית אורתודוקסית. המאמר מצביע על מערכת היחסים שבין רבנים לפוליטיקאים המצייתים להם, כתופעה חדשנית ללא תקדים בהיסטוריה היהודית, ובודק את ההצדקה הרעיונית של סמכות זו. הכותב מסיים בעמדתו האישית, ה...

המשך קריאה >>

סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה : חינוך ופסיכולוגיה, טקסט ופרקטיקה בגני ילדות חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר בוחן את הבניית הסמכות החינוכית בגני ילדות בחברה החרדית, ומבוסס על תצפיות משתתפות ועל ראיונות שנערכו בשני גני ילדות חרדיים בירושלים. הכותבת מנתחת את המפגש המתקיים בגן בין הסמכות הדתית-הלכתית, לבין זו החינוכית-פסיכולוגית. היא מצביעה על האמצעים שבהם מסתייעות גננות חרדיות כדי לבסס את סמכותן מול הרשויות, מול הסמכויות הרבניות הגבריות ומול הילדות בגן. הממצאים מראים כי הילדות מפנימות היטב את תפיסת ה...

המשך קריאה >>

סנטימטר של צניעות - קו ישיר לאלוקים: צניעות, סמכות ויצירתיות בעולמן של נערות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאה טרגין-זלר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מחקר המראה כי תחום הצניעות מצוי בעיצומה של מהפכה בעולם החרדי בישראל. התחום נתפס כמערכת הלכתית מפורטת, אשר עניינה בעיקר שמירה על הגבר מפני פיתויי העולם. מדיון הלכתי גברי הפך הנושא לעיסוק נשי-יצירתי ודינמי, הקשור בתחום המידות. שינוי זה מעורר שאלות רבות לגבי מעמדה, תפקידה וסגנון חייה של האישה החרדית. המחקר דן בשאלה כיצד מבנות נשים חרדיות את אידיאולוגיית הצניעות שלהן, וכיצד הן מפרשות את הטקסטים הקנוני...

המשך קריאה >>

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

עמדת הצוות הסיעודי כלפי מעורבות של סמכות דתית בשיקולים לקבלת טיפול רפואי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אליה הייזלר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
המחקר בודק את עמדותיהן של אחיות כלפי עיכוב הטיפול, כפי שמשתקף בקרב חולים חרדיים הממתינים להחלטת הסמכות הרבנית לגבי סוג הטיפול והרופא המטפל, כל זאת בהשוואה בין עמדותיהן של אחיות דתיות ושאינן דתיות. לצורך כך חולקו שאלונים לכ-326 אחים ואחיות בבתי החולים בארץ, שכללו שאלות הנוגעות לכשירות החברתית והתרבותית כלפי המאפיינים התרבותיים והחברתיים של המטופל; עמדות הצוות כלפי האוכלוסייה החרדית וכלפי מעורבות של...

המשך קריאה >>

ארון הספרים של הלמדנות הליטאית ומשמעותו

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
המאמר סוקר את נושאי הלימוד הישיבתיים הליטאים, והספרות הקשורה להם, בעיקר 'ספרות-העזר' הקטלוגית הישיבתית, שהופיע בדור האחרון ונועדה לסייע לתלמיד להתמצא במפרשי הסוגיה הנלמדת. מה בין 'עיון' ל'בקיאות', ומה התהליכים העיקריים שעברו על המתודה הפרשנית הליטאית לסוגיות התלמוד בדור האחרון. המאמר סוקר גם את השלכותיו של 'ארון הספרים' הישיבתי הליטאי שהתגבש במהלך המאה העשרים, כאשר מצד אחד הוא מצמצם את אופקיו הלמד...

המשך קריאה >>

"אתנו יותר מתמיד" : הנכחת הרבי מלובביטש בפלג המשיחי של חב"ד. ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק המנתח את משבר המנהיגות בחסידות חב"ד לאחר הסתלקותו של הרבי האחרון. הכותב בוחן כיצד מוסיפה התנועה להתקיים בלי מנהיגה הכריזמטי, אשר עמד בבסיס תפיסת הקיום הפרטית והכלל-יהודית של חסידיו. באלו דרכים אפשר לשמור על דיאלוג עם המנהיג, וכיצד ניתן להנכיח אותו כדי לשמר את הלהט המשיחי האקוטי המלווה את התנועה זה עשרות שנים. אחד הערוצים של שימור זה הוא ערוץ ההתקשרות עם הרבי באמצעות 'איגרות קודש' שכתב בחייו, כ...

המשך קריאה >>

מן העבר הרחוק ועד ההווה : דמויות רבנים בסרטים חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
תעשיית הסרטים החרדיים למשפחה החלה לפרוח בסוף שנות התשעים. המאמר סוקר את הדימוי הגברי ואת דימויים של רבנים בתעשייה זו. ניתוח תוכנם וצורתם של הסרטים האלה מאפשר להתחקות על היבטים רבים מגוונים בחברה החרדית, ערכיה, גבולותיה, האתוסים שלה, הנורמות החברתיות, האתגרים והלבטים. בין השאר היחס ל'אחרים', הדיכוטומיה בין 'טובים' ל'רעים', הנושא האלימותי, ובעיקר – הצגת דמויות רבניות מן ההווה ומן העבר. הכותבת מציינת...

המשך קריאה >>

"כל הזכויות שמורות לענת" : רבניות גדולות ורבניות קטנות בתעשיית הדת והתשובה. ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
בתוך מערכת ההחזרה בתשובה, לצד הרבנים הידועים והמפורסמים, פועלים בשטח כוחות משניים, בין השאר נשים הנואמות בפני נשים ומכנסות כינוסי חיזוק ועורכות טקסי הפרשת חלה. המחקר עוסק בכינוסים אלה, כמכוננים מנהיגות חילופית במפעל התשובה בקהילה החרדית מזרחית. הפריפריה החרדית המתרחבת והולכת בשנים האחרונות, מאפשרת לנשים מזרחיות להתפתח במסגרת הדתית, ולבנות להן מגוון תפקידים חדשים, שאינם מוכרים עד כה בחברה החרדית וא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע