המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עמדת הצוות הסיעודי כלפי מעורבות של סמכות דתית בשיקולים לקבלת טיפול רפואי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אליה הייזלר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
המחקר בודק את עמדותיהן של אחיות כלפי עיכוב הטיפול, כפי שמשתקף בקרב חולים חרדיים הממתינים להחלטת הסמכות הרבנית לגבי סוג הטיפול והרופא המטפל, כל זאת בהשוואה בין עמדותיהן של אחיות דתיות ושאינן דתיות. לצורך כך חולקו שאלונים לכ-326 אחים ואחיות בבתי החולים בארץ, שכללו שאלות הנוגעות לכשירות החברתית והתרבותית כלפי המאפיינים התרבותיים והחברתיים של המטופל; עמדות הצוות כלפי האוכלוסייה החרדית וכלפי מעורבות של...

המשך קריאה >>

Treating Scrupulosity in Religious Individuals Using Cognitive-behavioral Therapy

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan Huppert וJedidiah Siev , מאמר
עבודת מחקר המבקשת לבחון את ההסתגלות המיוחדת הנדרשת, מצדם של מטפלים קליניים, לעולמם התרבותי והערכי של מטופלים חרדיים הסובלים מהפרעות מצפוניות בעלות הקשר דתי ואמוני (scrupulosity). בחינת התאמת הטיפול המקצועי לעולמו של המטופל החרדי מתבצעת אגב התייחסות ל(1) הבדלים המבחינים בין פרקטיקה דתית-נורמטיבית והתנהגות מצפונית-פאתלוגית (pathological scrupulosity), (2) מתודות חשיפה לעולמו של הערכי של המטופל ו(3)...

המשך קריאה >>

Technology Use in the Religious Communities in Israel: Combining Traditional Society and Advanced Communications

(מאגר ביבליוגרפי)
Yaron Katz , מאמר , CODEC, St. John's College in Durham
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית, בהשוואה לזו הדתית, לשימוש באינטרנט. בשנים האחרונות הלך ותפס האינטרנט את התפקיד הדומיננטי במסגרת כלי המדיה השונים. התפתחות זו, שגררה בעקבותיה את יצירתן של רשתות חברתיות, חלחלה אף לחברה החרדית אגב ניסיונה של זו האחרונה להתמודד עם האתגרים הכרוכים בשימוש באינטרנט. לאור התמודדותם עם אתגרים אלה הציעו גורמים שונים דרכי מניעה מהיחשפות לתכני מדיה חילוניים באמצעות הנגשת ת...

המשך קריאה >>

דפי פייסבוק ציבוריים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
merav60@gmail.com המחקר עוסק באופני הבנייה של סמכות דתית אונליין. נחקרו דפי פייסבוק ציבוריים של 17 "מנהיגים רוחניים" באמצעות ניתוחי תוכן וראיונות הן עם מנהיגים והן עם מפעילי הפייסבוק הנקראים 'מנהלי-דפים'. הוצגו שתי אופציות למערכת-יחסים בין בעל הסמכות הדתית לבין האינטרנט: האחת נתפסת כמחלישה את הסמכות הדתית, והשנייה רואה באינטרנט גורם התומך בסמכות להמשכיות ול"השלמתיות" בין מסגרות הדת שאינה מקוונת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע