המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דעת תורה - תפיסה מודרנית של הסמכות הרבנית

(מאגר ביבליוגרפי)
לורנס קפלן , מאמר , הקיבוץ המאוחד
המאמר מבקש להגדיר את טיבה המדוייק של ההשקפה בדבר הסמכות הרבנית כפי שהיא מוצעת במושג 'דעת תורה', את מקורותיו התורניים, את ההקשר ההיסטורי של התפתחותו, ואת תפקודו בדור האחרון. כמו כן מעלה הכותר כמה השערות ביחס לסיכוייו בעתיד. בין השאר עוסק המאמר בפולמוס הרעיוני שבין הרב סולובייצ'יק לרב שך, וחותם בפרשת דרשתו של הרבי מבלז לחסידיו ערב השואה, בה הבטיח שלא יאונה להם כל רע, ומציג את הגרסאות והצנזורים של דר...

המשך קריאה >>

ילדים עם אוטיזם : סמכות רבנית מול סמכות רפואית

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שקד , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק במפגש שבין סמכויות מקצועיות לסמכויות דתיות-חרדיות, במסגרת הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. החיפוש אחר מידע וטיפול מתאים לילד האוטיסט, גורם לאמהות חרדיות לפנות למקורות שונים של ידע וסמכות, ולבחון את יעילותם בטיפול בילדיהן. על רקע זה מתקיים מפגש בין ידע מעולם הפסיכולוגיה והרפואה לבין ההלכה והמיסטיקה היהודית, ובין אמצעי טיפול שונים כמו הומאופתיה ורפלקסולוגיה לבין קמעות וייעוץ רבני. הכותבת...

המשך קריאה >>

Between tradition and modernity: Social work-related change processes in the Jewish ultra-orthodox society in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Anat Freund וTova Band-Winterstein , מאמר
השינויים אותם חווה החברה החרדית בשנים האחרונות כרוכים בהיחשפות למקורות טיפוליים שונים המזוהים, בין היתר, עם העובדים הסוציאליים. מאמר זה מבקש לנתח יחסים הרגישים הנרקמים במסגרת פגישתם של עובדים אלה עם מטופלים חרדיים. הפערים המושגיים, התרבותיים והלשוניים, שבין עולמו של העובד הסוציאלי ותרבותו של המטופל החרדי נבחנים במאמר לאור ראיונות-חצי-עומק שנערכו עם 33 עובדים סוציאליים. במסגרת ראיונות אלה נבחנו...

המשך קריאה >>

Ultra-Orthodox Rabbinic Responses to Religious Obsessive- Compulsive Disorder

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וGabi Shefler , מאמר
עבודת מחקר המבקשת להתחקות אחר אופי תגובתם של רבנים חרדיים למצבם של מטופלים חרדיים הסובלים מהפרעות התנהגותיות-קוטביות (OCD) המזוהות עם סימפטומים דתיים וריטואליים. לאור זיקתן של הפרעות אלו למערכת ההלכתית-נורמטיבית מייחס המאמר לרבני הקהילה תפקיד משמעותי בתהליך שיקומו של המטופל, שעה שזה האחרון נוטה לזהות את סמכותם של הגורמים הרפואיים כמוגבלת בכוחה לספק מענה הולם לבעיה המופיעה בתוך ההקשר הדתי. השאלות ה...

המשך קריאה >>

Cross-cultural encounters between careproviders: rabbis’ referral letters to a psychiatric clinic in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Yehuda Goodman וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מתחקה אחר תפקידם של רבנים במסגרת הטיפולים הנפשיים להם זוכים מטופלים חרדיים. תפקידם המשמעותי של רבנים אלה משתקף במעמדם המתווך בין המטופל החרדי ובין הגורם המטפל, שעה שהתיווך מתבצע בדמות מכתבי הפנייה פורמאליים מטעם רבני הקהילה. לאור התחקות אחר אופיו של התיווך הנידון מצביע המאמר על משמעותם ותפקידם החברתי של מכתבים אלה הבאים לידי ביטוי בשני מישורים: (1) באמצם את השיח הטיפולי המערבי שואפים הרבנים...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע