המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדים בישראל: דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה 2007-2002

(מאגר ביבליוגרפי)
בני פפרמן , דוח מחקר , מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
אוגדן נתונים רב-שנתי, שנועד למפות את מאפייני האוכלוסייה החרדית בישראל בשנים 2007-2002, ולספק אומדנים כלליים ביחס לנושאים מגוונים הנוגעים לאוכלוסייה החרדית בישראל, החל ממאפייני רקע וכלה במאפייני השכלה, תעסוקה ורמת חיים של אוכלוסייה ייחודית זו. האוגדן נועד לשימושם של קובעי מדיניות, של גורמי מקצוע שונים ושל העוסקים במלאכת קידומה של האוכלוסייה החרדית בישראל. הנתונים: מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס לשנים אל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע