המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ספרות הילדים החרדית ותפיסת חז"ל את עולם הילד

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר מלחי , מאמר , מכללת אורות ישראל
האם עולם הילדות המשתמע והמוצג בספרות הילדים החרדית, אכן זהה עם הפרוטוטיפוס של הילדות היהודית כמו שנתגבש במסורות הדורות ובהתבסס על המקורות? המחברת מבקשת להשיב על שאלה זו, באמצעות עיון בספרות זו, המבקשת בעצם לקדם ולעצב את הילד למבוגר החבר בקהילה, באמצעות התבנית הסיפורית או השירית. בגיל מבוגר יותר, מתחנך המתבגר ע"י לימוד ספרי מוסר ומחשבה, עיון בהגיגים ולימוד הלכה. ספרות זו משקפת הווי חיים הקיים במשפח...

המשך קריאה >>

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : תפיסת הילד ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק בספרות ילדים חרדית ובתפיסת העולם המשתקפת בה. המחקר מנתח כ-200 סיפורי ילדים קצרים מתוך ספרונים, קובצי סיפורים ובעיתונות החרדית. סיורים אלה מושווים לספרות לאימהות שהחלה להתפרסם במגר החרדי בשנים האחרונות. חלקו הראשון של המאמר כולל ניתוח קונטקסטואלי וקטגוריאלי, וחלקו השני בוחן את המאפיינים הסגנוניים והלשוניים של הסיפורים. חלקו השלישי מכיל את הממצאים אודות מה שמכנה הכותבת 'מאפייני הצמצום' בס...

המשך קריאה >>

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : ערכי יסוד, מושג הילדות ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בספרות הילדים חרדית ומקומו של הילד בספרות זו. המטרה היא להציב קווים להבניה הכוללת של מושג הילדות בקרב החברה החרדית. ממצאי המחקר נוגעים הן לראייה פסיכולוגית של תפיסת הילד בחברה החרדית, והן לצד הספרותי של סיפורי הילדים החרדיים. לדברי הכותבת מתוך הסיפורים מצטייר הילד כמבוגר בזעיר אנפין, בעל כוח רצון ואחריות תפקידית מחד, אך גם כישות בעלת מאפיינים יחודיים מאידך. תפיסה אמביוולנטית זו מוסברת ב...

המשך קריאה >>

ספרות ילדים חרדית - ריאליסטית או דידאקטית?

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה חובב , מאמר , משרד החינוך והתרבות - מדור לספרות ילדים
החל משנות השבעים והשמונים החל מתפתח הז'אנר הספרותי של ספרות ילדים חרדית. המאמר דן במספר ספרים שחוברו בידי סופרות חרדיות, מן הז'אנר הריאליסטי ולא מן הסוג המכונה 'סיפורי צדיקים', ובודק את דרכי הכתיבה ואת הנחות היסוד הסמויות והגלויות תוך כדי הדגמות. הטענה היא שלמרות שספרות זו עונה על ההגדרה המקצועית של 'ריאליסטית', היא אינה חפה ממגמה דידקטית, והיא מכוונת מטרה להשפיע על הקורא הצעיר ולחנכו בדרכי אבות,...

המשך קריאה >>

תמונת מצב של ספרות הילדים החרדית בישראל 2002 : איפיונים ספרותיים והשתמעויות חינוכיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך - מרכז מלטון
המחקר מתמקד בספרים המיועדים לילדים חרדים מגיל הלידה ועד לגיל 12. הדגש הוא על קריאת הטקסטים והמשתמע מהם, תוך חשיפת המאפיינים הספרותיים של כל אחד מן הז'אנרים הבאים: הסיפור הדידקטי, הסיפור ההיסטורי, סיפורי צדיקים, בעלי חיים ומשלים, פרשת השבוע, סיפורי עלילה ורומנים בלשיים. ספרות זו נחקרת גם לאור דמותה של האשה החרדית כמחנכת במרחב הביתי. מממצאי המחקר: מטרת כותבי הספרים אינה ממוקדת בחוויה האומנותית, כי א...

המשך קריאה >>

בעלי חיים כגיבורים בספרות-הילדים החרדית לגיל הרך

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר מלחי , מאמר , המכללה הדתית לחינוך חיפה
בספרות-הילדים החרדית העכשווית ניתן לזהות גישה חדשה של פתיחות לנושא בעלי חיים: ממיעוט וכמעט היעדר של סיפורים כאלה בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת – ועד היצע רב ומגוון של יצירות בשנים האחרונות: מסיפורים העוסקים בחיות הגדולות בסביבתן הטבעית – ועד לחיות-המשק והבית והרמשים שבסביבה הקרובה. ריבוי הסיפורים מוכיח, כי התפתחה מודעות לחשיבות הקשר עם בעלי-חיים, לסיפוק יצר הסקרנות של הילדים ולערך החשוב של...

המשך קריאה >>

עתונות חרדית בעיר הקודש

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי סליפוי , מאמר , אגודת העיתונאים - יובל טל
מאמר ראשוני משנות השבעים על תולדות העתונות החרדית הירושלמית. היו אלה בעיקר עיתונים מפלגתיים של 'אגודת ישראל' ושלוחותיה: 'קול ישראל', 'היומן', 'הקול', 'המבשר', וכן 'החומה' של הארגונים הקנאיים. הכותב סוקר את טיבם, את סיבות התפלגותם זה מזה תוך הצעת רקע פוליטי ואידיאולוגי. כמו כן נסקרים במאמר הירחון 'בית יעקב' לענייני חינוך, וכן עיתונות ביידיש כמו 'דאס אידישע ליכט', 'דער אידישער שטראל', ואף כתבי עת בל...

המשך קריאה >>

ספרות ילדים חרדית ככלי לחינוך אתנוצנטרי - סיפורים על נושא בית ספר כחקר מקרה

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני רינגולד ולאה ברץ , פרק , המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין
הפרק מבקש לבחון את ספרות הילדים הנכתבת בקהילה החרדית. העיקרון המנחה את כותבי הספרות החרדית הוא תפיסת העולם של הקהילה הקוראת אותה, מה שהופך את הכתיבה לכלי חינוך אתנוצנטרי. המאמר מתמקד ביצירות שעניינן המרחב הבית ספרי ומה שקשור בו: משפחה ובית, שכן אלה משמשים גורמים סוציאליזטוריים. הסיפורים כתובים באורח דידקטי שאינו מאפשר לילד להתלבט, וסיומם של הסיפורים טוב תמיד. היצירות מתארות מציאות הקיימת לפי אידיא...

המשך קריאה >>

תמות, זרמים ומגמות בספרות הילדים החרדית והדתית משנות התשעים ואילך

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל שגב , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר סוקר תמות מרכזיות, זרמים ומגמות בספרות הילדים החרדית והדתית. הוא מנסה להגדיר את מאפייניה של ספרות זו על ההיבטים השונים והדומים, ועל ענפיה המגוונים. המאמר מציג את השווה ואת השונה בין שתי חברות הללו, ומבקש להראות כיצד ספרות הילדים החרד"לית מאמצת סממנים של ספרות הילדים החרדית, אך מדגישה גם את הפן הלאומי. תפיסה ערכית, קהל יעד ומאפייניו, דמות האם, טיב העלילה ומסריה, ערכי משפחה וערכים לאומיים, פרש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע