המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Holy Amnesia: Remembering religious sages as super humans or as simply human

(מאגר ביבליוגרפי)
Yohai Hakak , מאמר
החברה החרדית עדה בדור האחרון לתופעה הולכת וגדלה של ספרות המיועדת לחינוכם של ילדים חרדים. לאור תופעה זו התחבטו מספר סופרים בדבר צורת ייצוגם של דמויות תורניות היסטוריות מדורות קודמים, כאשר התחבטות זו סבה סביב שאלת המאפיינים אותם יש להנכיח או, לחילופין, להשכיח, במסגרת הצגת דמויות אלו. אחת הביקורות, המזוהות עם חלק לא מבוטל של הסופרים החרדיים, מופנית כלפי הצגתן של דמויות היסטוריות כעל-אנושיות וככאלו שמ...

המשך קריאה >>

Medium and Message in Contemporary Haredi Adventure Fiction

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoel Finkelman , מאמר
המאמר מבקש לעמוד על טיבה של הספרות הפופולרית החרדית ומעמדה ביחס לאידיאלים הנובעים מהשקפת העולם החרדי, מחד, ולהשפעות תרבותיות חיצוניות, מאידך. בחלקו הראשון בוחן המאמר את האתגרים האידאולוגיים הנובעים מספרות פופולארית זו וזאת באמצעות מיקומה בפרספקטיבה תרבותית רחבה יותר. לאור בחינה זו סוקר המאמר, בחלקו השני, את ספריו של יאיר וויינשטוק הנמנה עם היוצרים המובילים בספרות המתח החרדית בישראל. יצירתו של ווינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע