המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היבטים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל יצחקי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
על פי נתוני היחידה לביקור סדיר במשרד החינוך, מאז ראשית שנות האלפיים מתקיימת נשירה של כ-8% מן החינוך החרדי, היסודי והעל-יסודי. זאת ביחס לנתוני הנשירה ממערכות החינוך הממלכתיות העומדת על כ-5%. המחקר מבקש לעמוד על תופעת הנשירה מן הישיבות הנורמטיביות. אם בעבר גורלם של נערים אלה היה נידוי והרחקה, כיום ישנן מסגרות קהילתיות וטיפוליות שונות המספקות לנערים אלה מענה בתוך הקהילה. המחקר בודק את הסתגלותם להשתלב...

המשך קריאה >>

הקשר בין משאבים אישיותיים וחברתיים לפעילות קהילתית ורווחה אישית בקרב פעילים קהילתיים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה זנבר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות מערך ההתנדבות וארגוני העזרה והסולידריות בחברה החרדית. המחקר בודק את מאפייני הפעילים הקהילתיים החרדים, ואת ייחודים של הפעילים המלווים על ידי העבודה הסוציאלית הקהילתית אל מול אלה שאינם מלווים. כמו כן נבדקו ההבדלים שבין הפעילים מקרב האוכלוסייה החרדית לפעילים מקרב האוכלוסייה הכללית. במחקר נטלו חלק 351 פעילים קהילתיים, חרדים ושאינם חרדים, גברים ונשים. מממצאי המחקר: הפעילים החרדים נמצאו בעלי...

המשך קריאה >>

חווית האלימות ביחסים אינטימיים בקרב נשים והשתקפות חיי האמונה והיהדות על מציאות זו

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת דנן , עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית
העובדה בוחנת את השפעת האמונה והחוויה הרוחנית על חייהן של נשים דתיות וחרדיות אשר חוו אלימות מצד בן הזוג. בשיטת מחקר איכותנית פנומנולוגית נבדקו 15 נשים בגילאי 26-55 המתגוררות בירושלים אשר היו מוכרות בלשכות הרווחה השכונתיות, ואשר רובן משתייכות לעדות המזרח. מממצאי המחקר: הפרשנות שמעניקות הנשים לאירועים האלימים שחוו מצד בן הזוג, מבוססת על תפיסה אמונית, לפיה כל מה שעובר עליהן מתרחש בהשגחה פרטית ונתפר במ...

המשך קריאה >>

שביעות רצון מהעבודה ותחושת רווחה בקרב עובדות סוציאליות חרדיות וחילוניות : תרומתם של משאבים אישיים, ארגוניים וקהילתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל גוטשטיין , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר לבחון אלו גורמים תורמים לשביעות הרצון מהעבודה ולתחושת הרווחה של עובדות סוציאליות חרדיות, בהשוואה לאלה החילוניות. במחקר השתתפו 188 עובדות סוציאליות עם ותק של לפחות שנה במקצוע, מהן 102 חרדיות ו-86 חילוניות. הנבדקות מלאו שאלון שכלל נושאים של דמוגרפיה, תמיכת הדרכה, שביעות רצון אקסטרניזית ואינטרינזית, תחושת רווחה והערכה עצמית מקצועית. מממצאי המחקר: שתי הקבוצות דיווחו על רמות גבוהות של שביעות...

המשך קריאה >>

תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נגה גוגנהיים , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר איכותני הבודק את תפיסותיהן של נשים חרדיות בישראל בכל הנוגע לנהיגה ולבטיחות בדרכים. המחקר מבוסס על ראיונות חצי מובנים עם 18 נשים חרדיות בטווחי הגילים 27-63, מתוכן 13 נהגות ו-5 הולכות רגל. מממצאי המחקר: הוצאת רישיון נהיגה בקרב נשים חרדיות תובעת לעתים קרובות מחירים חברתיים כבדים, בשל ההסתייגות הרבנית מן הענין ועמדתם כי הנהיגה סותרת את ערכי הצניעות. הנשים הביעו את הקונפליקט בו הן נתונות באשר לנהי...

המשך קריאה >>

הקשר בין מערכת יחסים לבין תחושת ערך עצמי בקרב נשים חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל ברון , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מטרת העבודה לבדוק את מערכת היחסים הבינאישית השטחית (לא חברות קרובה) בין נשים לבין עצמן בחברה החרדית בישראל. בנוסף, נעשה שימוש בקבוצת ביקורת של נשים לא דתיות במטרה לבדוק את רגישות הכלים במחקר. העבודה דנה בתכונה של היחס לזולת, לא בתחום מעשי הצדקה, כי אם בתחום מערכת היחסים והתקשורת הבינאישית. הן הקבוצה החרדית והן הקבוצה הלא דתית נבדקה באמצעות שאלונים בדבר מערכת יחסים (1982 Hudson ) ושאלון לבדיקת תפיס...

המשך קריאה >>

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בה, רק מעט מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם המגזר החרדי. המחויבות לדת, והסולידריות המשפחתית והקהילתית, הם גורמים מכריעים באופן ההתמודדות של הפרט, המשפחה והקהילה עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות קליניות כיצד להתמודד עם סוגיות מרכזיות בתהליך הטיפול בנפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי, כגון חשיפת הסוד בזמן הטיפול ומחו...

המשך קריאה >>

מפגש עם השונה - אתגר בעבודה טיפולית עם אוכלוסייה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אריאלי , פרק , הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה
תיאור עבודתה של עובדת סוציאלית בבני ברק. המאמר בא להציג היבטים מרכזיים האופייניים ליחסי מטפלים-מטופלים במגזר החרדי. המטפלים ניצבים בפני אתגר לא פשוט בשל הפער בתפיסות האידיאולוגיות והערכיות בינם לבין הנזקקים לסיועם. בין ההיבטים המשפיעים נמנים: החשש מהשפעת ערכים פסולים, בדלנות והרגשת עליונות, ידע תרבותי והשפעתו על יחסי הטיפול, ואידאולוגיה מול מציאות – הרצוי והמצוי. הכותבת מדגימה שירותים ייחודיים כפת...

המשך קריאה >>

לחיות בשולי החברה החרדית - חוויתם של נערים שעזבו ישיבה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
כנרת אפרתי-מוניץ , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בחווית החיים בשולי החברה החרדית, ומתייחס לנערים מתבגרים אשר נפלטו ממסגרת הישיבה החרדית, אם מבחירה ואם מכורח הנסיבות. התמודדותו של 'נוער נושר' זה שונה לחלוטין מזו של נוער אחר בן גילו. שיטת המחקר איכותנית, מובנית למחצה, ומבוססת ראיונות. ממצאים: הנערים תופסים את דרך חייהם כ'דרך ביניים' שאין פירושה בעיטה בכל הערכים החרדיים, כי אם כדרך חדשה בשולי החרדיות, שאין היא מקבילה בהכרח ל'יציאה בשאלה'...

המשך קריאה >>

"עולם חסד יבנה": חוויותיהן של אמהות חרדיות אומנות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
שמרית אנגלסמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית
מחקר הבוחן את חוויותיהן של נשים חרדיות המשמשות כאימהות אומנות. בראיונות מובנים למחצה נבדקו 6 אימהות אומנות מן המגזר החרדי בעלות ותק של שנתיים לפחות בתחום זה. הראיונות התמקדו בהתנסויותיהן הסובייקטיביות, ונותחו על פי פרדיגמת התיאוריה המעוגנת בנרטיבים. בנוסף, נערכו תצפיות משתתפות על חיי המשפחה של הנבדקות. מממצאי המחקר: בין מניעיהן של האומנות החרדיות היו אלטרואיזם (מעשה חסד), מניעי חוסר פריון, רצון לה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע