המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התערבות ערכים מקצועיים-תרבותיים בשביעות רצון מעבודה בפנימיות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
נחום בן שלמה , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות הקשר שבין מידת שיתופם של עובדים בקבלת החלטות וקבלת תגמולי עבודה שונים, לבין שביעות רצון של עובדים מעבודתם. המחקר נערך בקרב 148 עובדים בפנימיות ילדים חרדיות ודתיות, אשר נשאלו אודות ציפיותיהם ודעותיהם על נושאים שונים בעבודתם. מממצאי המחקר: בקרב עובדים חרדיים מידת הרצייה בשיתוף בקבלת החלטות נמוכה באופן מובהק מאשר בקרב עובדים לא חרדיים. כמו כן היא נמוכה בקרב נשים לעומת גברים. מידת הרציה של...

המשך קריאה >>

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן-מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה, ויצו והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בנפגעים, רק חלק קטן מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם קבוצות מיעוט. המגזר החרדי הינו קבוצת מיעוט בארץ, המתבססת על מחויבות לדת ולערכיה, וסולידריות משפחתית וקהילתית. מאפיינים אלו משפיעים הן על אופן ההתמודדות של הפרט, של המשפחה ושל הקהילה, עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה, והן על המפגש הטיפולי עם הילד הנפגע ומשפחתו. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות...

המשך קריאה >>

תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד גולדברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר שנועד לבחון את תפיסותיהם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאים הקשורים למגדר וגבריות. הנחות היסוד הן: 1. הפעלת אלימות של גברים כנגד נשים קשורה למרכיבים המעצבים את תפיסת הגבריות, הנשיות, והיחסים ביניהם. 2. התרבות מהווה גורם מרכזי בעיצוב זהויות גברית ונשית, והמחקר בודק כיצד מתקיים קשר זה בקהילה החרדית. השתתפו במחקר 11 גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם. מממצאי המחקר: תפיסותי...

המשך קריאה >>

מפגש בין-תרבותי: תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוקב אחר המחזור הראשון של תכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית. הוא עוסק במפגש הבין-תרבותי שהתרחש בתכנית ההכשרה, בדרך שהמעורבים בו תפסו אותו, פעלו בו והשתנו בעקבותיו. המחקר הוא תיאורי ואקספלורטיבי, הוא מתאר את התוכנית, את הדינמיקה של האינטראקציה ברמה האישית, הפנים-קבוצתית והבין-קבוצתית, וכן חוקר את השינויים בתפיסת העצמי, האחר, והתוכנית, בקרב המעורב...

המשך קריאה >>

הנגשת ההכשרה לעבודה סוציאלית למגזר החרדי בישראל - תוכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית להכשרת נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן ואורי אבירם , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
בעשור האחרון חלה בישראל תמורה בהנגשת תוכניות הכשרה לעבודה סוציאלית לנשים ולגברים חרדיים. התוכנית האקדמית הראשונה להכשרת נשים חרדיות לעבודה סוציאלית נפתחה בשנת התשנ"ח (1997/8) באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם המכללה החרדית לבנות 'נוה ירושלים'. המאמר מתאר את המערך החברתי והארגוני, את הקמת התוכנית, את מסגרתה ואת התנהלות המחזור הראשון שלה. הוא מצביע על הגורמים שתמכו ביוזמה לתוכנית ובהצלחתה, חלקם...

המשך קריאה >>

סוגיות בנושא מיצוי זכויותיהם של ילדים ובני נוער במגזר הערבי ובמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , נייר עמדה , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית הן שתי קבוצות מיעוט גדולות שהיחסים בינן לבין רוב הציבור במדינת ישראל מלווים במתח. זכויות המיעוט המוגדרות בכמה אמנות, ובהן האמנה בדבר זכויות הילד, מבטיחות למיעוט שוויון ביחס של המדינה ובמימוש זכויות כגון הזכות לחינוך, לבריאות ולהגנה מפני אלימות והתעללות, ואת האפשרות להחזיק בערכים ובאורחות חיים מסוימים המתאימים לקהילתו. ביחס לקהילה החרדית, מציג המחקר ממצאים חשובי...

המשך קריאה >>

משתמשי דרך בציבור החרדי: עמדות, תפיסות והתנהגויות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית טאובמן בן-ארי , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
דוח מחקר במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המתרכז בחברה החרדית, תוך בדיקת מאפייניה היחודיים: מניעים, תחושות, עמדות ודפוסי התנהגות של נהגים חרדיים והולכי רגל, תוך הקרים תרבותיים וחברתיים. המחקר נעשה בשיטות איכותניות וכמותיות, בקרב מרואיינים גברים ונשים, נהגים והולכי רגל, ליטאים, חסידים וספרדים, בקבוצות גיל שונות, וכן עם מובילי דעה בציבור החרדי. מתוך הראיונות עולה כי באופן כללי נהיגה נחשבת ללא רצ...

המשך קריאה >>

תחושת צמיחה בקרב אבות ואמהות לילדים עם פיגור שכלי - השוואה בין משפחות חרדיות ללא חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורנה טוביאס , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
התמודדות ההורים עם ילד עם פיגור שכלי, השתנתה בשנים האחרונות מתפיסה הרואה במצב משבר בלתי נמנע, לתפיסה המכירה בקיומן של דרכים רבות ומגוונות להתמודדות. המחקר מבקש לבדוק את ההבדלים שבין משפחות חרדיות לחילוניות בתחום זה, משפחות החיות בתחושת צמיחה, קוהרנטיות ותמיכה חברתית סביב בעיית הילד. כמו כן בדק המחקר את ההבדלים שבין אבות לבין אמהות בסוגיה זו. אוכלוסיית המחקר כללה 58 זוגות הורים חרדים לילדים עם פיגו...

המשך קריאה >>

תפיסת תפקיד העובד הסוציאלי: השוואה בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה החילונית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת יוסף , עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית
מטרת המחקר לבחון אם קיימים הבדלים ביחס לתפיסת חשיבות תפקיד העובד הסוציאלי, על חמשת תפקידיו המקצועיים, בין החברה החרדית לחברה החילונית. הנבדקים: 90 חרדים ו-90 חילוניים, שהתגוררו בירושלים, ביקנעם עילית ובמועצה האזורית מגידו והיו בסוף שנות ה-30 לחייהם. שיטה וכלי מחקר: שאלון מובנה שכלל חמישה חלקים: שאלון דמוגראפי; שאלון תפקידי העובד הסוציאלי (גוטליב, 2000) שאלון איכות חיים (חזנמוס-קם, 2006) שאלון נכונ...

המשך קריאה >>

סכמת הסבות: תרומתם של משאבים אישיותיים וחברתיים לסכמת הסבות בקרב סבים וסבתות חרדים בהשוואה לסבים וסבתות חילוניים

(מאגר ביבליוגרפי)
רונית לזר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בבניית "סכמת סבאות" (כך יש לומר) תוך היבטים בין-תרבותיים, בין החברה החרדית לחילונית. המחקר ביקש לבדוק את תרומת המשאבים האישיותיים והחברתיים לסכמת הסבאות בשתי החברות, באמצעות שאלונים שחולקו ל 207 סבים וסבתות, מתוכם 107 חרדים ו-100 חילוניים. השאלות נגעו בסוגיות כמו משמעות הסבאות, המוטיבציה לסבאות, רגשות, הערכה עצמית, יחסים עם הנכדים, תחומי חיים ודפוסי התקשרות, כמו גם תמיכה חברתית ו'מסוגלו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע